Tematska študijska skupina za priseljevanje in vključevanje (IMI)

This page is also available in

EESO je ustanovil tematsko študijsko skupino za priseljevanje in vključevanje (IMI). Sestavljajo jo člani iz različnih strokovnih skupin EESO, pristojnih za različna politična področja, ki zastopajo skupini delodajalcev in delojemalcev ter skupino Raznolikost Evrope. Cilji te skupine, ki podpira delo EESO na področju migracij in azila, so:

  • spodbujanje razvoja skupne evropske politike priseljevanja in vključevanja, ki temelji na načelih temeljnih pravic in solidarnosti, ob močni udeležbi civilne družbe,
  • priprava prispevka EESO k Evropskemu forumu za migracije,
  • udejanjanje vloge EESO kot posrednika med organizirano civilno družbo in institucijami EU na področju politike priseljevanja in vključevanja migrantov.

Od leta 2009 je tematska študijska skupina za priseljevanje in vključevanje pripravljala mnenja in organizirala več predstavitev in konferenc o različnih temah, povezanih z vključevanjem (npr. prispevku migrantov podjetnikov h gospodarstvu, socialnih inovacijah za vključevanje beguncev in podpori civilne družbe, namenjeni migrantom in beguncem). Pri tem je sodelovala z zunanjimi partnerji iz civilne družbe, akademskih krogov ter nacionalnih in evropskih organov. Tematska študijska skupina za priseljevanje in vključevanje aktivno sodeluje v Evropskem forumu za migracije. Organizira tudi posvete glede oblike ali tematik prihodnjih srečanj Evropskega foruma za migracije.