Tematska študijska skupina za vključevanje Romov

Romi so največja etnična manjšina v EU, po ocenah jih je približno šest milijonov. Mnogi se v vsakodnevnem življenju še vedno soočajo s predsodki, nestrpnostjo, diskriminacijo in socialno izključenostjo, čeprav so že več kot tisoč let del evropske civilizacije. Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov in priporočila Sveta o ukrepih dejanskega vključevanja Romov v državah članicah spodbujajo njihovo dejavno vključevanje in podpirajo države članice pri vključevanju Romov. Doslej je večina držav članic že sprejela nacionalno strategijo vključevanja Romov.

Podatki Agencije Evropske unije za temeljne pravice o položaju Romov z vidika zaposlitve, izobraževanja, stanovanj in zdravja kažejo, da je napredek pri izvajanju nacionalnih strategij počasen. Še vedno se mnogi Romi soočajo z diskriminacijo, sovraštvom do Romov ter dejansko segregacijo pri stanovanjih in izobraževanju.

EESO je ustanovil tematsko študijsko skupino za vključevanje Romov, ki jo sestavljajo člani iz različnih strokovnih skupin EESO, pristojnih za različna politična področja, ki zastopajo skupini delodajalcev in delojemalcev ter skupino Raznolikost Evrope. Cilji te skupine so:

  • zbirati stališča civilne družbe glede izvajanja nacionalnih strategij za vključevanje Romov ter spodbujati njihovo dejavno vključevanje,
  • omogočiti civilni družbi, zlasti romskim organizacijam, da izrazijo svoje mnenje, ter prepoznavati in deliti dobro prakso,
  • poročati in izdajati priporočila glede vključevanja Romov.