Obehové hospodárstvo

This page is also available in:

Prechod na obehové hospodárstvo patrí medzi priority EHSV ako jedno z riešení v boji proti klimatickej kríze a na ochranu našej planéty. Je to skvelá príležitosť pre občiansku spoločnosť, keďže to môže pomôcť:

 • zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu,
 • podporiť udržateľný hospodársky rast,
 • vytvoriť nové pracovné miesta.

Model výroby a spotreby podľa zásady „vziať - vyrobiť - odhodiť“, ktorý v našom hospodárstve ešte stále prevláda, vedie nielen k plytvaniu zdrojmi, ale taktiež sťažuje boj proti zmene klímy. Na rozdiel od tohto lineárneho hospodárstva vychádza obehové hospodárstvo z koncepcie regenerácie a obnoviteľnosti a zameriava sa na tvorbu a zachovanie hospodárskej hodnoty, pričom pomáha riešiť globálne environmentálne výzvy, ako sú zmena klímy, strata biodiverzity a znečistenie, a zároveň prináša hospodárske výhody.

Dobrou správou je, že transformácia na obehové hospodárstvo sa už v praxi stáva realitou. Zainteresované subjekty z radov občianskej spoločnosti vrátane podnikov, odborových zväzov, akademickej obce a znalostných komunít, mládežníckych organizácií, ako aj MVO a iných záujmových skupín vytvárajú a realizujú množstvo obehových iniciatív na miestnej a regionálnej úrovni. Podpora obehových riešení a vedúcej sily príslušných zainteresovaných subjektov je pre Európu najlepším spôsobom, ako urýchliť prechod na obehové hospodárstvo.

Má k tomu prispieť aj Európska platforma pre obehové hospodárstvo, ktorá bola ako spoločná iniciatíva EHSV a Európskej komisie zriadená v roku 2017 s cieľom spojiť komunitu obehového hospodárstva v Európe. Platforma zameraná na zainteresované subjekty podporuje prechod Európy na obehové hospodárstvo prostredníctvom podpory dialógu a výmeny poznatkov a osvedčených postupov.

 • Adopted on 11/07/2018 - Bureau decision date: 19/09/2017
  Reference
  NAT/722-EESC-2018-01-01-00464
  Diversity Europe - GR III
  Ireland
  (Finland

  The circular economy monitoring framework draws upon and complements the existing Resource Efficiency Scoreboard and Raw Materials Scoreboard, which were developed in recent years by the Commission.

  EESC opinion: Monitoring framework for the circular economy (communication)
 • Adopted on 23/05/2018 - Bureau decision date: 19/09/2017
  Reference
  NAT/721-EESC-2018-01-01-00536
  (Italy

  This EESC opinion covers both the Communication on A European Strategy for Plastics in a Circular Economy (COM(2018) 28 final) and the proposal for a Directive on Port Reception Facilities (COM(2018) 33 final), as this initiative also contributes to the objective of reducing the leakage of plastics into the environment

  EESC opinion: Strategy on plastics in a circular economy (communication)
 • Adopted on 18/10/2017 - Bureau decision date: 23/02/2017
  Reference
  SC/48-EESC-2017-01-01-01690-00-00-AC-TRA
  (France
  (Spain

  This Committee opinion, prepared in response to the commission's request, has taken stock of the views of European stakeholders on how EU policies and regulatory action can use sustainable economic models to transition successfully towards economic modernisation by reconciling economic prosperity and efficiency, social inclusion and environmental responsibility.

  EESC opinion: New sustainable economic models (exploratory opinion requested by the Commission)
  Expert hearing SC/048
  Expert hearing SC/048
  Expert hearing SC/048
  Expert hearing SC/048
 • Adopted on 05/07/2017 - Bureau decision date: 24/01/2017
  Reference
  NAT/707-EESC-2017-01-01
  (United Kingdom

  RoHS 2 addresses the waste hierarchy’s highest priority, waste prevention. Waste prevention includes measures that reduce the content of harmful substances in materials and products. Decreasing the amount of hazardous substances in electrical and electronic waste benefits the management of such waste as a result.

  EESC opinion: Restrictions on hazardous substances
 • Adopted on 05/07/2017 - Bureau decision date: 24/01/2017
  Reference
  NAT/706-EESC-2017-01-01-00719-00-00-AC-TRA
  Diversity Europe - GR III
  Ireland
  (Italy

  The objective of the Communication on the role of waste-to-energy in the circular economy is to ensure that the recovery of energy from waste in the EU is consistent with the objectives pursued in the Circular Economy Action Plan.

  EESC opinion: Waste-to-energy under the Circular Economy
 • Adopted on 05/07/2017 - Bureau decision date: 13/12/2016
  Reference
  NAT/702-EESC-2017-01-01-00281-00-01-AC-TRA
  Diversity Europe - GR III
  Ireland
  EESC opinion: Eco-design work programme 2016-2019
 • Adopted on 14/12/2016 - Bureau decision date: 21/01/2016
  Reference
  INT/784-EESC-2016-01-01-00975-00-00-AC-TRA
  Diversity Europe - GR III
  France

  In this opinion, the EESC calls for society to begin an economic transition from over-exploitation of resources and a throw-away culture to a more sustainable, job-rich era, based on quality rather than quantity. In order to cope with the fundamental shift to a new economic model with major systemic consequences in many areas, it is recommended that a new cross-cutting and permanent body be set up in the EESC to analyse these developments.

  EESC opinion: The functional economy (own-initiative opinion)
 • Adopted on 13/07/2016 - Bureau decision date: 26/04/2016
  Reference
  NAT/691-EESC-2016-01-01-03054-00-01-AC-TRA
  Diversity Europe - GR III
  Ireland
  EESC opinion: The making available on the market of CE-marked fertilising products
 • Adopted on 27/04/2016 - Bureau decision date: 07/10/2015
  Reference
  NAT/676-EESC-2016-01-01-00042-00-01-AC-TRA
  Diversity Europe - GR III
  Ireland

  The EESC fully backs the objective of switching to a greener, resource-efficient and circular economy. It is happy to see that the Commission has come forward with a broader set of proposals covering all the stages of the product lifecycle compared to the previous circular economy package; however, it raises concern over the lower level of ambition, which is likely to lead to lower economic and environmental benefits.

  EESC opinion: Circular Economy Package
 • Adopted on 11/12/2014
  Reference
  NAT/652-EESC-2014-01-01-05003-00-00-ac-tra
  Employers - GR I
  Italy
  Plenary session number
  503
  -

  The European Economic and Social Committee (EESC) believes that the prospect of a European circular economy should bring a major boost to the systemic competitiveness of the EU, a driver for growth and a generator of new green jobs and skills.