Ekonomija ċirkolari

This page is also available in:

It-tranżizzjoni lejn Ekonomija Ċirkolari hija prijorità ewlenija fl-aġenda tal-KESE bħala soluzzjoni biex tiġi miġġielda l-kriżi klimatika u tiġi protetta l-pjaneta tagħna. Hija opportunità kbira għas-soċjetà ċivili peress li tista’ tgħin biex:

 • tiżdied il-kompetittività tal-industrija Ewropea;
 • jiġi promoss it-tkabbir ekonomiku sostenibbli;
 • jinħolqu impjiegi ġodda.

Il-mudell “take-make-waste” tal-produzzjoni u l-konsum li għadu jiddomina l-ekonomija tagħna llum mhux biss qed jilħaq il-qofol tiegħu f’riżorsi moħlija, iżda wkoll qed idgħajjef il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Għall-kuntrarju tal-ekonomija lineari, Ekonomija Ċirkolari hija disinn riġenerattiv u restorattiv li jiffoka fuq il-ħolqien u ż-żamma tal-valur ekonomiku, filwaqt li jindirizza l-isfidi ambjentali globali bħat-tibdil fil-klima, it-telf tal-bijodiversità u t-tniġġis filwaqt li jrendi benefiċċji ekonomiċi.

L-aħbar it-tajba hija li t-tranżizzjoni ċirkolari diġà qed isseħħ fil-prattika. Il-partijiet ikkonċernati mis-soċjetà ċivili inklużi n-negozji, it-trade unions, l-akkademja u l-komunitajiet tal-għarfien, l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ kif ukoll l-NGOs u gruppi ta’ interess oħra qed joħolqu u jimplimentaw ħafna inizjattivi ċirkolari fil-livell lokali u reġjonali. Il-katalizzazzjoni ta’ soluzzjonijiet ċirkolari u tat-tmexxija mill-partijiet ikkonċernati rilevanti hija l-aħjar opportunità tal-Ewropa biex taċċellera t-tranżizzjoni lejn Ekonomija Ċirkolari.

Bħala tali, il-Pjattaforma Ewropea tal-Partijiet Interessati tal-Ekonomija Ċirkolari, inizjattiva konġunta tal-KESE u tal-Kummissjoni Ewropea, hija pjattaforma stabbilita fl-2017 biex tlaqqa’ flimkien il-komunità tal-Ekonomija Ċirkolari fl-Ewropa. Il-pjattaforma mmexxija mill-partijiet ikkonċernati tappoġġja t-tranżizzjoni tal-Ewropa lejn Ekonomija Ċirkolari billi trawwem id-djalogu, tikkondividi l-għarfien u taqsam l-aħjar prattiki.

 • Adottati on 11/07/2018 - Bureau decision date: 19/09/2017
  Referenza
  NAT/722-EESC-2018-00464
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  (Finland

  The circular economy monitoring framework draws upon and complements the existing Resource Efficiency Scoreboard and Raw Materials Scoreboard, which were developed in recent years by the Commission.

  EESC opinion: Monitoring framework for the circular economy (communication)
 • Adottati on 23/05/2018 - Bureau decision date: 19/09/2017
  Referenza
  NAT/721-EESC-2018-01-01-00536
  (Italy

  This EESC opinion covers both the Communication on A European Strategy for Plastics in a Circular Economy (COM(2018) 28 final) and the proposal for a Directive on Port Reception Facilities (COM(2018) 33 final), as this initiative also contributes to the objective of reducing the leakage of plastics into the environment

  EESC opinion: Strategy on plastics in a circular economy (communication)
 • Adottati on 18/10/2017 - Bureau decision date: 23/02/2017
  Referenza
  SC/48-EESC-2017-01-01-01690-00-00-AC-TRA
  (France
  (Spain

  This Committee opinion, prepared in response to the commission's request, has taken stock of the views of European stakeholders on how EU policies and regulatory action can use sustainable economic models to transition successfully towards economic modernisation by reconciling economic prosperity and efficiency, social inclusion and environmental responsibility.

  EESC opinion: New sustainable economic models (exploratory opinion requested by the Commission)
  Expert hearing SC/048
  Expert hearing SC/048
  Expert hearing SC/048
  Expert hearing SC/048
 • Adottati on 05/07/2017 - Bureau decision date: 24/01/2017
  Referenza
  NAT/707-EESC-2017-01-01
  (United Kingdom

  RoHS 2 addresses the waste hierarchy’s highest priority, waste prevention. Waste prevention includes measures that reduce the content of harmful substances in materials and products. Decreasing the amount of hazardous substances in electrical and electronic waste benefits the management of such waste as a result.

  EESC opinion: Restrictions on hazardous substances
 • Adottati on 05/07/2017 - Bureau decision date: 24/01/2017
  Referenza
  NAT/706-EESC-2017-00719-00-00-AC-TRA
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  (Italy

  The objective of the Communication on the role of waste-to-energy in the circular economy is to ensure that the recovery of energy from waste in the EU is consistent with the objectives pursued in the Circular Economy Action Plan.

  EESC opinion: Waste-to-energy under the Circular Economy
 • Adottati on 05/07/2017 - Bureau decision date: 13/12/2016
  Referenza
  NAT/702-EESC-2017-00281-00-01-AC-TRA
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  EESC opinion: Eco-design work programme 2016-2019
 • Adottati on 14/12/2016 - Bureau decision date: 21/01/2016
  Referenza
  INT/784-EESC-2016-00975-00-00-AC-TRA
  Civil Society Organisations - GR III
  France

  In this opinion, the EESC calls for society to begin an economic transition from over-exploitation of resources and a throw-away culture to a more sustainable, job-rich era, based on quality rather than quantity. In order to cope with the fundamental shift to a new economic model with major systemic consequences in many areas, it is recommended that a new cross-cutting and permanent body be set up in the EESC to analyse these developments.

  EESC opinion: The functional economy (own-initiative opinion)
 • Adottati on 13/07/2016 - Bureau decision date: 26/04/2016
  Referenza
  NAT/691-EESC-2016-03054-00-01-AC-TRA
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  EESC opinion: The making available on the market of CE-marked fertilising products
 • Adottati on 27/04/2016 - Bureau decision date: 07/10/2015
  Referenza
  NAT/676-EESC-2016-00042-00-01-AC-TRA
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  The EESC fully backs the objective of switching to a greener, resource-efficient and circular economy. It is happy to see that the Commission has come forward with a broader set of proposals covering all the stages of the product lifecycle compared to the previous circular economy package; however, it raises concern over the lower level of ambition, which is likely to lead to lower economic and environmental benefits.

  EESC opinion: Circular Economy Package
 • Adottati on 11/12/2014
  Referenza
  NAT/652-EESC-2014-01-01-05003-00-00-ac-tra
  Employers - GR I
  Italy
  Plenary session number
  503
  -

  The European Economic and Social Committee (EESC) believes that the prospect of a European circular economy should bring a major boost to the systemic competitiveness of the EU, a driver for growth and a generator of new green jobs and skills.

  EESC opinion: The circular economy: job creation and the Green Action Plan for SMEs