Geilleagar ciorclach

This page is also available in

Tá an t-aistriú chuig geilleagar ciorclach chun tosaigh ar chlár oibre CESE mar réiteach chun an ghéarchéim aeráide a chomhrac agus chun ár bpláinéad a chosaint. Is deis iontach í don tsochaí shibhialta mar go gcuideoidh sé leis an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • iomaíochas thionscal na hEorpa a mhéadú;
  • an fás eacnamaíoch inbhuanaithe a chur chun cinn;
  • poist nua a chruthú.

Ní hamháin go bhfuil acmhainní á gcur amú le samhail an táirgthe agus an tomhaltais línigh (‘é a thógáil, é a dhéanamh agus é a chaitheamh uainn’) atá fós chun tosaigh sa gheilleagar sa lá atá inniu ann, ach baintear an bonn den chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide mar gheall uirthi freisin. Murab ionann agus an geilleagar líneach, tá an geilleagar ciorclach bunaithe ar chur chuige athghiniúnach agus aisiríoch lena ndírítear ar luach eacnamaíoch a chruthú agus a choinneáil, agus ar dhúshláin chomhshaoil dhomhanda a chomhrac amhail an t-athrú aeráide, cailliúint na bithéagsúlachta agus truailliú, agus tairbhí eacnamaíocha á mbaint amach san am céanna.

Is é an dea-scéala ná go bhfuil an t-aistriú ciorclach ag tarlú cheana féin ar an leibhéal áitiúil. Tá roinnt mhaith tionscnaimh chiorclacha á gcruthú agus á gcur chun feidhme ag geallsealbhóirí ón tsochaí shibhialta, lena n-áirítear gnólachtaí, ceardchumainn, lucht acadúil agus pobail eolais, eagraíochtaí don óige chomh maith le heagraíochtaí neamhrialtasacha agus grúpaí leasmhara eile ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach. Trí réitigh chiorclacha agus ceannaireacht na ngeallsealbhóirí leasmhara a spreagadh is fearr is féidir leis an Eoraip an t-aistriú chuig geilleagar ciorclach a chur chun cinn.

Dá réir sin, is ardán é Ardán Eorpach Gheallsealbhóirí an Gheilleagair Chiorclaigh, ar tionscnamh comhpháirteach é ó CESE agus ón gCoimisiún Eorpach, a bunaíodh in 2017 chun pobal an gheilleagair chiorclaigh san Eoraip a thabhairt le chéile. Tacaíonn an t-ardán atá dírithe ar gheallsealbhóirí le haistriú na hEorpa i dtreo geilleagar ciorclach trí idirphlé a chothú, eolas a roinnt agus dea-chleachtais a mhalartú.

Displaying 1 - 10 of 77

Pages

Opinion
Tuairimí a glacadh on 13/07/2023
Tagairt: 
NAT/891-EESC-2023
Seisiún iomlánach: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

Tuairim ó CESE: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Tuairimí a glacadh on 27/04/2023
Tagairt: 
NAT/886-EESC-2022
Seisiún iomlánach: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

Tuairim ó CESE: Policy framework for bio-based, biodegradable and compostable plastics

Opinion
Tuairimí a glacadh on 27/04/2023
Tagairt: 
NAT/854-EESC-2022
Seisiún iomlánach: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

Tuairim ó CESE: Revision of Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste

Opinion
Tuairimí atá idir lámha (updated on 07/12/2023)
Tagairt: 
NAT/894-EESC
Seisiún iomlánach: 
585 -
Feb 14, 2024 Feb 15, 2024

Microplastics are persistent, very mobile, and hard to remove from nature. Microplastics are widespread in the world and in the human body, and a cause of growing concerns. Plastic pellets are found in water and soil, including agricultural lands, and harm ecosystems and biodiversity. Plastic pellets are the one of the largest sources of unintentional microplastic pollution.

For the first time, the European Commission proposes measures to prevent microplastic pollution from the unintentional release of plastic pellets.

Opinion
Tuairimí a glacadh on 13/07/2022
Tagairt: 
NAT/851-EESC-2022

The Sustainable Products Initiative (SPI) package aims to make every aspect of the design, production, use and sale of products placed on the EU market more environmentally-friendly and circular to deliver on the sustainability and climate objectives. The proposals of the package will introduce a new era where sustainable products become the norm as well as Europe's resource independence.

Tuairim ó CESE: Sustainable products initiative, including Eco-design Directive

Opinion
Tuairimí a glacadh on 09/06/2021
Tagairt: 
INT/903-EESC-2020

In its own-initiative opinion, the EESC examines the extent to which existing EU company law currently serves as an "expedient" for the politically-desirable Green Deal and which gaps still need to be closed, in particular regarding corporate social responsibility obligations. The opinion aims at following-up on the European Commission's initiative on due diligence and broadening the debate on sustainable corporate governance interlinking the social, environmental and economic dimensions.

Tuairim ó CESE: No Green Deal without a Social Deal

Opinion
Tuairimí a glacadh on 16/09/2020
Tagairt: 
INT/898-EESC-2020

Europe is embarking on a transition towards climate neutrality and digital leadership. European businesses can lead the way as we enter this new age, as they has done in the past.

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are essential to Europe’s competitiveness and prosperity. Based on the new SME Strategy, the EU will support SMEs by:

  • encouraging innovation through new funding and digital innovation hubs as part of the sustainable and digital transitions;
  • cutting red tape by reducing barriers within the Single Market and opening up access to finance;
  • allowing better access to finance by setting up an SME Initial Public Offering Fund (with investments channelled through a new private-public fund) and the ESCALAR initiative (a mechanism to boost the size of venture capital funds and attract more private investment).

Tuairim ó CESE: SME strategy

Downloads: 

• Position paper "Strengthening SMEs: Way Forward to a Dedicated SME Strategy"

Pages