Obehové hospodárstvo

This page is also available in

Prechod na obehové hospodárstvo patrí medzi priority EHSV ako jedno z riešení v boji proti klimatickej kríze a na ochranu našej planéty. Je to skvelá príležitosť pre občiansku spoločnosť, keďže to môže pomôcť:

  • zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu,
  • podporiť udržateľný hospodársky rast,
  • vytvoriť nové pracovné miesta.

Model výroby a spotreby podľa zásady „vziať - vyrobiť - odhodiť“, ktorý v našom hospodárstve ešte stále prevláda, vedie nielen k plytvaniu zdrojmi, ale taktiež sťažuje boj proti zmene klímy. Na rozdiel od tohto lineárneho hospodárstva vychádza obehové hospodárstvo z koncepcie regenerácie a obnoviteľnosti a zameriava sa na tvorbu a zachovanie hospodárskej hodnoty, pričom pomáha riešiť globálne environmentálne výzvy, ako sú zmena klímy, strata biodiverzity a znečistenie, a zároveň prináša hospodárske výhody.

Dobrou správou je, že transformácia na obehové hospodárstvo sa už v praxi stáva realitou. Zainteresované subjekty z radov občianskej spoločnosti vrátane podnikov, odborových zväzov, akademickej obce a znalostných komunít, mládežníckych organizácií, ako aj MVO a iných záujmových skupín vytvárajú a realizujú množstvo obehových iniciatív na miestnej a regionálnej úrovni. Podpora obehových riešení a vedúcej sily príslušných zainteresovaných subjektov je pre Európu najlepším spôsobom, ako urýchliť prechod na obehové hospodárstvo.

Má k tomu prispieť aj Európska platforma pre obehové hospodárstvo, ktorá bola ako spoločná iniciatíva EHSV a Európskej komisie zriadená v roku 2017 s cieľom spojiť komunitu obehového hospodárstva v Európe. Platforma zameraná na zainteresované subjekty podporuje prechod Európy na obehové hospodárstvo prostredníctvom podpory dialógu a výmeny poznatkov a osvedčených postupov.

Displaying 11 - 20 of 77

Pages

Opinion
Prijaté on 15/07/2020
Referenčné dokumenty: 
ECO/523-EESC-2020-02886-00-00-AC-TRA

The EESC strongly supports the Commission's proposal – Next Generation EU – as a specific tool for a quick and effective recovery.

The EESC takes a very positive view of the Commission's two main decisions:

  1. to introduce an extraordinary financial recovery instrument as part of the multiannual financial framework
  2. to raise common debt, which will be repaid over a long period of time, and prevent the extraordinary financial burden from falling directly on the Member States in the short run.

The EESC strongly welcomes the fact that the newly proposed instrument should be closely coordinated with the European Semester process, and furthermore welcomes the Commission's proposal to introduce additional genuine own resources based on different taxes (revenues from the EU Emissions Trading System, digital taxation, large companies' revenues).

Stanovisko EHSV: Recovery plan for Europe and the Multiannual Financial Framework 2021-2027

Opinion
Prijaté on 15/07/2020
Referenčné dokumenty: 
INT/897-EESC-2020

The European Union and its Member States must stand united to protect their sovereignty. The EESC firmly believes that if Europe is to maintain its leading role in the world, it needs a strong, competitive industrial base. The EESC recognises the crucial importance of shifting to a carbon-neutral economy and of reversing the current curve of biodiversity collapse. Without a green industrial strategy as a cornerstone of the Green Deal, the EU will never succeed in reaching a carbon-neutral economy within one generation. The new industrial strategy must ensure the right balance between supporting European businesses, respecting our 2050 climate neutrality objective and providing consumers with incentives to shift consumption to sustainable goods and services .

Stanovisko EHSV: Industrial strategy

Opinion
Prijaté on 17/07/2019
Referenčné dokumenty: 
TEN/695-EESC-2019-01938

The EESC takes note of the Fourth Report on the State of the Energy Union (SEU), supports the objectives of the Energy Union and welcomes the emphasis on the engagement and mobilisation of EU society to take full ownership of the Energy Union.

Stanovisko EHSV: Report on the State of the Energy Union

Opinion
Prijaté on 19/09/2018
Referenčné dokumenty: 
INT/863-EESC-2018-02860-00-00-AC-TRA

The majority of road accidents are down to human error alone, so a comprehensive approach to road safety is needed. It should cover driver behaviour, the working conditions and skills of professional drivers, and infrastructure.

Stanovisko EHSV: Vehicle safety / protection of vulnerable road users

Opinion
Prijaté on 11/07/2018
Referenčné dokumenty: 
NAT/722-EESC-2018-00464

The circular economy monitoring framework draws upon and complements the existing Resource Efficiency Scoreboard and Raw Materials Scoreboard, which were developed in recent years by the Commission.

Stanovisko EHSV: Monitoring framework for the circular economy (communication)

Opinion
Prijaté on 23/05/2018
Referenčné dokumenty: 
NAT/721-EESC-2018-00536

This EESC opinion covers both the Communication on A European Strategy for Plastics in a Circular Economy (COM(2018) 28 final) and the proposal for a Directive on Port Reception Facilities (COM(2018) 33 final), as this initiative also contributes to the objective of reducing the leakage of plastics into the environment

Stanovisko EHSV: Strategy on plastics in a circular economy (communication)

Opinion
Prijaté on 18/10/2017
Referenčné dokumenty: 
SC/48-EESC-2017-01690-00-00-AC-TRA

This Committee opinion, prepared in response to the commission's request, has taken stock of the views of European stakeholders on how EU policies and regulatory action can use sustainable economic models to transition successfully towards economic modernisation by reconciling economic prosperity and efficiency, social inclusion and environmental responsibility.

Stanovisko EHSV: New sustainable economic models (exploratory opinion requested by the Commission)

Downloads: 

Presentation of Arthur ten Wold, Manager of De Groene Zaak

Presentation of Leon de Graaf, Advisor environmental and climate policy, BusinessEurope

Presentation of Aileen Koerfer, Services Policy Officer UNIEuropa

Presentation of Diego Isabel La Moneda, Global Hub for the Common Good

Opinion
Prijaté on 05/07/2017
Referenčné dokumenty: 
NAT/707-EESC-2017

RoHS 2 addresses the waste hierarchy’s highest priority, waste prevention. Waste prevention includes measures that reduce the content of harmful substances in materials and products. Decreasing the amount of hazardous substances in electrical and electronic waste benefits the management of such waste as a result.

Stanovisko EHSV: Restrictions on hazardous substances

Pages