Gospodarka o obiegu zamkniętym

This page is also available in

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jako rozwiązanie służące walce z kryzysem klimatycznym i ochronie naszej planety to jeden z priorytetów EKES-u. Jest to wielka szansa dla społeczeństwa obywatelskiego, które może przyczynić się do:

  • podniesienia konkurencyjności europejskiego przemysłu,
  • promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego,
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

Model produkcji i konsumpcji, który nadal dominuje w naszej gospodarce, prowadzi nie tylko do marnotrawienia zasobów, ale również osłabia walkę ze zmianą klimatu. W przeciwieństwie do gospodarki linearnej gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją regeneracyjną i naprawczą, która koncentruje się na tworzeniu i zatrzymywaniu wartości gospodarczej. Gospodarka o obiegu zamkniętym stawia czoła globalnym wyzwaniom środowiskowym, takim jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie, a zarazem przynosi korzyści gospodarcze.

Dobra wiadomość jest taka, że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym już dokonuje się w praktyce. Zainteresowane podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym przedsiębiorstwa, związki zawodowe, środowisko akademickie i badawcze, organizacje młodzieżowe, a także organizacje pozarządowe i inne zainteresowane grupy, opracowują i wdrażają wiele inicjatyw na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu lokalnym i regionalnym. Promując rozwiązania oparte na obiegu zamkniętym i przywództwo odpowiednich zainteresowanych stron, możemy najlepiej wykorzystać szansę Europy na szybsze przejście na ten nowy model.

Temu służy europejska platforma zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym, wspólna inicjatywa EKES-u i Komisji Europejskiej. Utworzona w 2017 r. platforma ma połączyć społeczność gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. Działanie platformy jest nastawione na zainteresowane podmioty i promuje przejście Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez wspieranie dialogu, dzielenie się wiedzą i wymianę najlepszych praktyk.

Displaying 1 - 10 of 73

Pages

Opinion
Przyjęte on 27/04/2023
Sygnatura: 
NAT/886-EESC-2022
Sesja plenarna: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

Opinia EKES-u: Policy framework for bio-based, biodegradable and compostable plastics

Opinion
Przyjęte on 27/04/2023
Sygnatura: 
NAT/854-EESC-2022
Sesja plenarna: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

Opinia EKES-u: Revision of Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste

Opinion
Przyjęte on 13/07/2022
Sygnatura: 
NAT/851-EESC-2022
Sesja plenarna: 
571 -
Jul 13, 2022 Jul 14, 2022

The Sustainable Products Initiative (SPI) package aims to make every aspect of the design, production, use and sale of products placed on the EU market more environmentally-friendly and circular to deliver on the sustainability and climate objectives. The proposals of the package will introduce a new era where sustainable products become the norm as well as Europe's resource independence.

Opinia EKES-u: Sustainable products initiative, including Eco-design Directive

Opinion
Przyjęte on 09/06/2021
Sygnatura: 
INT/903-EESC-2020

In its own-initiative opinion, the EESC examines the extent to which existing EU company law currently serves as an "expedient" for the politically-desirable Green Deal and which gaps still need to be closed, in particular regarding corporate social responsibility obligations. The opinion aims at following-up on the European Commission's initiative on due diligence and broadening the debate on sustainable corporate governance interlinking the social, environmental and economic dimensions.

Opinia EKES-u: No Green Deal without a Social Deal

Opinion
Przyjęte on 16/09/2020
Sygnatura: 
INT/898-EESC-2020

Europe is embarking on a transition towards climate neutrality and digital leadership. European businesses can lead the way as we enter this new age, as they has done in the past.

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are essential to Europe’s competitiveness and prosperity. Based on the new SME Strategy, the EU will support SMEs by:

  • encouraging innovation through new funding and digital innovation hubs as part of the sustainable and digital transitions;
  • cutting red tape by reducing barriers within the Single Market and opening up access to finance;
  • allowing better access to finance by setting up an SME Initial Public Offering Fund (with investments channelled through a new private-public fund) and the ESCALAR initiative (a mechanism to boost the size of venture capital funds and attract more private investment).

Opinia EKES-u: SME strategy

Downloads: 

• Position paper "Strengthening SMEs: Way Forward to a Dedicated SME Strategy"

Opinion
Przyjęte on 15/07/2020
Sygnatura: 
ECO/523-EESC-2020-02886-00-00-AC-TRA

The EESC strongly supports the Commission's proposal – Next Generation EU – as a specific tool for a quick and effective recovery.

The EESC takes a very positive view of the Commission's two main decisions:

  1. to introduce an extraordinary financial recovery instrument as part of the multiannual financial framework
  2. to raise common debt, which will be repaid over a long period of time, and prevent the extraordinary financial burden from falling directly on the Member States in the short run.

The EESC strongly welcomes the fact that the newly proposed instrument should be closely coordinated with the European Semester process, and furthermore welcomes the Commission's proposal to introduce additional genuine own resources based on different taxes (revenues from the EU Emissions Trading System, digital taxation, large companies' revenues).

Opinia EKES-u: Recovery plan for Europe and the Multiannual Financial Framework 2021-2027

Pages