Gospodarka o obiegu zamkniętym

This page is also available in

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jako rozwiązanie służące walce z kryzysem klimatycznym i ochronie naszej planety to jeden z priorytetów EKES-u. Jest to wielka szansa dla społeczeństwa obywatelskiego, które może przyczynić się do:

  • podniesienia konkurencyjności europejskiego przemysłu,
  • promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego,
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

Model produkcji i konsumpcji, który nadal dominuje w naszej gospodarce, prowadzi nie tylko do marnotrawienia zasobów, ale również osłabia walkę ze zmianą klimatu. W przeciwieństwie do gospodarki linearnej gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją regeneracyjną i naprawczą, która koncentruje się na tworzeniu i zatrzymywaniu wartości gospodarczej. Gospodarka o obiegu zamkniętym stawia czoła globalnym wyzwaniom środowiskowym, takim jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie, a zarazem przynosi korzyści gospodarcze.

Dobra wiadomość jest taka, że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym już dokonuje się w praktyce. Zainteresowane podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym przedsiębiorstwa, związki zawodowe, środowisko akademickie i badawcze, organizacje młodzieżowe, a także organizacje pozarządowe i inne zainteresowane grupy, opracowują i wdrażają wiele inicjatyw na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu lokalnym i regionalnym. Promując rozwiązania oparte na obiegu zamkniętym i przywództwo odpowiednich zainteresowanych stron, możemy najlepiej wykorzystać szansę Europy na szybsze przejście na ten nowy model.

Temu służy europejska platforma zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym, wspólna inicjatywa EKES-u i Komisji Europejskiej. Utworzona w 2017 r. platforma ma połączyć społeczność gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. Działanie platformy jest nastawione na zainteresowane podmioty i promuje przejście Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez wspieranie dialogu, dzielenie się wiedzą i wymianę najlepszych praktyk.

Displaying 1 - 10 of 78

Pages

Opinion
Przyjęte on 13/07/2023
Sygnatura: 
NAT/891-EESC-2023
Sesja plenarna: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

Opinia EKES-u: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Przyjęte on 27/04/2023
Sygnatura: 
NAT/886-EESC-2022
Sesja plenarna: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

Opinia EKES-u: Policy framework for bio-based, biodegradable and compostable plastics

Opinion
Przyjęte on 27/04/2023
Sygnatura: 
NAT/854-EESC-2022
Sesja plenarna: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

Opinia EKES-u: Revision of Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste

Opinion
W toku (updated on 28/11/2023)
Sygnatura: 
NAT/894-EESC

Microplastics are persistent, very mobile, and hard to remove from nature. Microplastics are widespread in the world and in the human body, and a cause of growing concerns. Plastic pellets are found in water and soil, including agricultural lands, and harm ecosystems and biodiversity. Plastic pellets are the one of the largest sources of unintentional microplastic pollution.

For the first time, the European Commission proposes measures to prevent microplastic pollution from the unintentional release of plastic pellets.

Opinion
W toku (updated on 22/11/2023)
Sygnatura: 
ECO/612-EESC-2023-2023-00848
Sesja plenarna: 
583 -
Dec 13, 2023 Dec 14, 2023

One of the main conclusions of the 8th Cohesion Report is that although cohesion and convergence among regions in the European Union has improved, there are still remaining gaps especially in less developed regions related with their territorial characteristics. EU islands, mountain areas and sparsely populated areas still face many challenges on their growth and income and disparities exist.

In these regions, there are still a lot of gaps in terms of employment and investment, social exclusion is evident and gender disparities have not diminished.

Opinia Sekcji: Main challenges faced by EU islands, and mountainous and sparsely populated areas

Opinion
Przyjęte on 13/07/2022
Sygnatura: 
NAT/851-EESC-2022

The Sustainable Products Initiative (SPI) package aims to make every aspect of the design, production, use and sale of products placed on the EU market more environmentally-friendly and circular to deliver on the sustainability and climate objectives. The proposals of the package will introduce a new era where sustainable products become the norm as well as Europe's resource independence.

Opinia EKES-u: Sustainable products initiative, including Eco-design Directive

Opinion
Przyjęte on 09/06/2021
Sygnatura: 
INT/903-EESC-2020

In its own-initiative opinion, the EESC examines the extent to which existing EU company law currently serves as an "expedient" for the politically-desirable Green Deal and which gaps still need to be closed, in particular regarding corporate social responsibility obligations. The opinion aims at following-up on the European Commission's initiative on due diligence and broadening the debate on sustainable corporate governance interlinking the social, environmental and economic dimensions.

Opinia EKES-u: No Green Deal without a Social Deal

Pages