Gospodarka o obiegu zamkniętym

This page is also available in:

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jako rozwiązanie służące walce z kryzysem klimatycznym i ochronie naszej planety to jeden z priorytetów EKES-u. Jest to wielka szansa dla społeczeństwa obywatelskiego, które może przyczynić się do:

 • podniesienia konkurencyjności europejskiego przemysłu,
 • promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego,
 • tworzenia nowych miejsc pracy.

Model produkcji i konsumpcji, który nadal dominuje w naszej gospodarce, prowadzi nie tylko do marnotrawienia zasobów, ale również osłabia walkę ze zmianą klimatu. W przeciwieństwie do gospodarki linearnej gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją regeneracyjną i naprawczą, która koncentruje się na tworzeniu i zatrzymywaniu wartości gospodarczej. Gospodarka o obiegu zamkniętym stawia czoła globalnym wyzwaniom środowiskowym, takim jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie, a zarazem przynosi korzyści gospodarcze.

Dobra wiadomość jest taka, że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym już dokonuje się w praktyce. Zainteresowane podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym przedsiębiorstwa, związki zawodowe, środowisko akademickie i badawcze, organizacje młodzieżowe, a także organizacje pozarządowe i inne zainteresowane grupy, opracowują i wdrażają wiele inicjatyw na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu lokalnym i regionalnym. Promując rozwiązania oparte na obiegu zamkniętym i przywództwo odpowiednich zainteresowanych stron, możemy najlepiej wykorzystać szansę Europy na szybsze przejście na ten nowy model.

Temu służy europejska platforma zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym, wspólna inicjatywa EKES-u i Komisji Europejskiej. Utworzona w 2017 r. platforma ma połączyć społeczność gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. Działanie platformy jest nastawione na zainteresowane podmioty i promuje przejście Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez wspieranie dialogu, dzielenie się wiedzą i wymianę najlepszych praktyk.

 • Przyjęte on 14/02/2024 - Bureau decision date: 23/01/2023
  Sygnatura
  NAT/894-EESC-2023
  Employers - GR I
  Hungary
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  585
  -

  Microplastics are persistent, very mobile, and hard to remove from nature. Microplastics are widespread in the world and in the human body, and a cause of growing concerns. Plastic pellets are found in water and soil, including agricultural lands, and harm ecosystems and biodiversity. Plastic pellets are the one of the largest sources of unintentional microplastic pollution.

  For the first time, the European Commission proposes measures to prevent microplastic pollution from the unintentional release of plastic pellets.

  EESC opinion: Preventing plastic pellet losses to reduce microplastics pollution
 • Przyjęte on 13/12/2023 - Bureau decision date: 25/01/2023
  Sygnatura
  ECO/612-EESC-2023-2023-00848
  Civil Society Organisations - GR III
  Greece
  Plenary session number
  583
  -

  One of the main conclusions of the 8th Cohesion Report is that although cohesion and convergence among regions in the European Union has improved, there are still remaining gaps especially in less developed regions related with their territorial characteristics. EU islands, mountain areas and sparsely populated areas still face many challenges on their growth and income and disparities exist.

  In these regions, there are still a lot of gaps in terms of employment and investment, social exclusion is evident and gender disparities have not diminished.

  EESC opinion: Main challenges faced by EU islands, and mountainous and sparsely populated areas
 • Przyjęte on 25/10/2023 - Bureau decision date: 13/06/2023
  Sygnatura
  NAT/912-EESC-2023
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  Plenary session number
  582
  -
  EESC opinion: Revised monitoring framework for the circular economy
 • Przyjęte on 13/07/2023 - Bureau decision date: 25/01/2023
  Sygnatura
  NAT/891-EESC-2023
  Employers - GR I
  Spain
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  Plenary session number
  580
  -
  EESC opinion: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"
 • Przyjęte on 14/06/2023 - Bureau decision date: 23/01/2023
  Sygnatura
  ECO/609-EESC-2023
  Workers - GR II
  Italy
  Employers - GR I
  Greece
  Plenary session number
  579
  -

  Since 2016, as requested by the Council, every second year the Commission publishes a report on the implementation of the existing macro-regional strategies (MRS). This is the fourth report, covering the period from mid-2020 to mid-2022. It assesses the state of play and progress on implementing the MRS and examines ways forward especially in the context of the war in Ukraine and the COVID-19 crisis. 

  EESC opinion: Implementation of EU macro-regional strategies
 • Przyjęte on 14/06/2023 - Bureau decision date: 23/01/2023
  Sygnatura
  ECO/610-EESC-2023
  Workers - GR II
  Lithuania
  Plenary session number
  579
  -

  The movement of skilled workers out of regions already suffering from lower economic development may further undermine the growth and development potential of these regions. Such a "brain drain" from vulnerable EU regions therefore may contribute to widening territorial disparities, going against the objective of territorial cohesion set out in Article 174 TFEU. Given the cross-border impact of such developments the Commission considers that action at EU level is necessary.

  EESC opinion: Harnessing talents in EU regions
 • Przyjęte on 27/04/2023 - Bureau decision date: 25/10/2022
  Sygnatura
  NAT/886-EESC-2022
  Employers - GR I
  Hungary
  Civil Society Organisations - GR III
  Italy
  Plenary session number
  578
  -
  EESC opinion: Policy framework for bio-based, biodegradable and compostable plastics
 • Przyjęte on 27/04/2023 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Sygnatura
  NAT/854-EESC-2022
  Civil Society Organisations - GR III
  Greece
  Plenary session number
  578
  -
  EESC opinion: Revision of Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste
 • Przyjęte on 22/03/2023 - Bureau decision date: 25/10/2022
  Sygnatura
  NAT/888-EESC-2022-01-01
  Employers - GR I
  France
  Plenary session number
  577
  -
  EESC opinion: EU strategy on fertilisers
 • Przyjęte on 22/02/2023 - Bureau decision date: 20/09/2022
  Sygnatura
  NAT/877-EESC-2022
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  576
  -
  EESC opinion: Review of the Urban Wastewater Treatment Directive