Kiertotalous

This page is also available in

Siirtyminen kiertotalouteen on tärkeällä sijalla ETSK:n asialistalla, sillä se on yksi keino torjua ilmastokriisiä ja suojella maapalloa. Kierotalous tarjoaa kansalaisyhteiskunnan kannalta erinomaisen tilaisuuden, sillä se voi auttaa

  • parantamaan Euroopan teollisuuden kilpailukykyä
  • edistämään kestävää talouskasvua
  • luomaan uusia työpaikkoja.

Nykytaloudessa edelleen vallitseva lineaarinen tuotanto- ja kulutusmalli paitsi johtaa resurssien haaskaamiseen myös vesittää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Toisin kuin lineaarinen talous kiertotalous on uusintava ja korjaava talousmalli, jossa keskitytään taloudellisen arvon luomiseen ja säilyttämiseen. Se tuottaa taloudellista hyötyä, mutta samalla sen avulla myös vastataan maailmanlaajuisiin ympäristöhaasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, biologisen monimuotoisuuden köyhtymiseen ja saastumiseen.

Hyvä uutinen on, että kentällä ollaan jo siirtymässä kiertotalouteen. Kansalaisyhteiskunnan sidosryhmät, kuten yritykset, ammattijärjestöt, tiedemaailma ja osaamisyhteisöt, nuorisojärjestöt sekä kansalaisjärjestöt ja muut eturyhmät, kehittävät ja toteuttavat parhaillaan monia kiertotalousaloitteita paikallis- ja aluetasolla. EU voi vauhdittaa kiertotalouteen siirtymistä parhaiten edistämällä asiaankuuluvien sidosryhmien kehittämiä kiertotalousratkaisuja ja tukemalla niiden johtavaa roolia asiassa.

ETSK ja Euroopan komissio perustivatkin vuonna 2017 yhdessä Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumin, joka kokoaa yhteen Euroopan kiertotalousyhteisön. Tämä sidosryhmävetoinen foorumi tukee Euroopan siirtymistä kiertotalouteen edistämällä vuoropuhelua, tiedon jakamista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Displaying 1 - 10 of 78

Pages

Opinion
Hyväksytyt on 13/07/2023
Viite: 
NAT/891-EESC-2023
Täysistunto: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

ETSK:n lausunto: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Hyväksytyt on 27/04/2023
Viite: 
NAT/854-EESC-2022
Täysistunto: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

ETSK:n lausunto: Revision of Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste

Opinion
Valmisteilla (updated on 28/11/2023)
Viite: 
NAT/894-EESC

Microplastics are persistent, very mobile, and hard to remove from nature. Microplastics are widespread in the world and in the human body, and a cause of growing concerns. Plastic pellets are found in water and soil, including agricultural lands, and harm ecosystems and biodiversity. Plastic pellets are the one of the largest sources of unintentional microplastic pollution.

For the first time, the European Commission proposes measures to prevent microplastic pollution from the unintentional release of plastic pellets.

Opinion
Valmisteilla (updated on 22/11/2023)
Viite: 
ECO/612-EESC-2023-2023-00848
Täysistunto: 
583 -
Dec 13, 2023 Dec 14, 2023

One of the main conclusions of the 8th Cohesion Report is that although cohesion and convergence among regions in the European Union has improved, there are still remaining gaps especially in less developed regions related with their territorial characteristics. EU islands, mountain areas and sparsely populated areas still face many challenges on their growth and income and disparities exist.

In these regions, there are still a lot of gaps in terms of employment and investment, social exclusion is evident and gender disparities have not diminished.

ETSK:n jaoston lausunto: Main challenges faced by EU islands, and mountainous and sparsely populated areas

Opinion
Hyväksytyt on 13/07/2022
Viite: 
NAT/851-EESC-2022

The Sustainable Products Initiative (SPI) package aims to make every aspect of the design, production, use and sale of products placed on the EU market more environmentally-friendly and circular to deliver on the sustainability and climate objectives. The proposals of the package will introduce a new era where sustainable products become the norm as well as Europe's resource independence.

ETSK:n lausunto: Sustainable products initiative, including Eco-design Directive

Opinion
Hyväksytyt on 09/06/2021
Viite: 
INT/903-EESC-2020

In its own-initiative opinion, the EESC examines the extent to which existing EU company law currently serves as an "expedient" for the politically-desirable Green Deal and which gaps still need to be closed, in particular regarding corporate social responsibility obligations. The opinion aims at following-up on the European Commission's initiative on due diligence and broadening the debate on sustainable corporate governance interlinking the social, environmental and economic dimensions.

ETSK:n lausunto: No Green Deal without a Social Deal

Pages