Кръгова икономика

This page is also available in

Преходът към кръгова икономика е на челно място в дневния ред на ЕИСК като решение за борбата с изменението на климата и опазването на нашата планета. Това е голяма възможност за гражданското общество, тъй като може да спомогне за:

  • повишаване на конкурентоспособността на европейската промишленост;
  • насърчаване на устойчив икономически растеж;
  • създаване на нови работни места.

Линейният модел на производство и потребление „добивам-произвеждам-изхвърлям“, който понастоящем все още доминира в нашата икономика, води не само до разхищаване на ресурси, но и подкопава борбата с изменението на климата. За разлика от него кръговата икономика представлява модел за регенерация и възстановяване, съсредоточен върху създаването и запазването на икономическата стойност, за борба с глобалните предизвикателства за околната среда като изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и замърсяването, като същевременно носи икономически ползи.

Добрата новина е, че преходът към кръгова икономика вече се осъществява по места. Заинтересованите страни от гражданското общество в т.ч. предприятията, синдикатите, академичните среди, и общностите на знанието, младежките организации, както и НПО и други групи по интереси разработват и прилагат редица кръгови инициативи на местно и регионално равнище. Катализирането на кръговите решения и поемането на водеща роля от съответните заинтересовани страни е най-добрата възможност Европа да ускори прехода към кръгова икономика.

Европейската платформа на заинтересованите страни в областта на кръговата икономика, съвместна инициатива на ЕИСК и Европейската комисия, беше създадена през 2017 г., за да обедини свързаната с кръговата икономика общност в Европа. Водена от заинтересованите страни, платформата подкрепя прехода на Европа към кръгова икономика, като насърчава диалога, споделянето на знания и обмена на най-добри практики.

Displaying 1 - 10 of 76

Pages

Opinion
Приети on 13/07/2023
Референтен номер: 
NAT/891-EESC-2023
Пленарна сесия: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

Становище на ЕИСК: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Приети on 27/04/2023
Референтен номер: 
NAT/886-EESC-2022
Пленарна сесия: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

Становище на ЕИСК: Policy framework for bio-based, biodegradable and compostable plastics

Opinion
Приети on 27/04/2023
Референтен номер: 
NAT/854-EESC-2022
Пленарна сесия: 
578 -
Apr 26, 2023 Apr 27, 2023

Становище на ЕИСК: Revision of Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste

Opinion
Приети on 22/02/2023
Референтен номер: 
NAT/877-EESC-2022
Пленарна сесия: 
576 -
Feb 22, 2023 Feb 23, 2023

Становище на ЕИСК: Review of the Urban Wastewater Treatment Directive

Opinion
Приети on 13/07/2022
Референтен номер: 
NAT/851-EESC-2022

The Sustainable Products Initiative (SPI) package aims to make every aspect of the design, production, use and sale of products placed on the EU market more environmentally-friendly and circular to deliver on the sustainability and climate objectives. The proposals of the package will introduce a new era where sustainable products become the norm as well as Europe's resource independence.

Становище на ЕИСК: Sustainable products initiative, including Eco-design Directive

Opinion
Приети on 09/06/2021
Референтен номер: 
INT/903-EESC-2020

In its own-initiative opinion, the EESC examines the extent to which existing EU company law currently serves as an "expedient" for the politically-desirable Green Deal and which gaps still need to be closed, in particular regarding corporate social responsibility obligations. The opinion aims at following-up on the European Commission's initiative on due diligence and broadening the debate on sustainable corporate governance interlinking the social, environmental and economic dimensions.

Становище на ЕИСК: No Green Deal without a Social Deal

Opinion
Приети on 16/09/2020
Референтен номер: 
INT/898-EESC-2020

Europe is embarking on a transition towards climate neutrality and digital leadership. European businesses can lead the way as we enter this new age, as they has done in the past.

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are essential to Europe’s competitiveness and prosperity. Based on the new SME Strategy, the EU will support SMEs by:

  • encouraging innovation through new funding and digital innovation hubs as part of the sustainable and digital transitions;
  • cutting red tape by reducing barriers within the Single Market and opening up access to finance;
  • allowing better access to finance by setting up an SME Initial Public Offering Fund (with investments channelled through a new private-public fund) and the ESCALAR initiative (a mechanism to boost the size of venture capital funds and attract more private investment).

Становище на ЕИСК: SME strategy

Downloads: 

• Position paper "Strengthening SMEs: Way Forward to a Dedicated SME Strategy"

Pages