Vojna na Ukrajine a jej hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky

V kontexte prebiehajúceho samitu Európskej rady dnes Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal uznesenie Vojna na Ukrajine a jej hospodárske a sociálne dôsledky. Členovia výboru v ňom vyjadrili solidaritu Ukrajine a vyzdvihli úlohu občianskej spoločnosti v úsilí pomôcť ukrajinskému ľudu a utečencom.

Predsedníčka výboru Christa Schweng pri otvorení diskusie vyhlásila: Táto invázia ohrozila našu bezpečnosť a hodnoty, EÚ preto správne a rozhodne stojí pri Ukrajine a reaguje jednotne a solidárne. Organizovaná občianska spoločnosť je jedným z pilierov našej demokracie. Pri zmierňovaní humanitárnych, hospodárskych a sociálnych dôsledkov vojny stojí v prvej línii a dokazuje svoje odhodlanie pomôcť ukrajinskému ľudu brániť európske hodnoty. Svoju solidaritu pretavujeme do konkrétnych činov a naša podpora Ukrajine je neotrasiteľná.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson zdôraznila, že EHSV musí zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu a využiť svoje skúsenosti v teréne, keďže do Európy prišlo doposiaľ 3,5 milióna ukrajinských utečencov, z toho 1,8 milióna sú deti. Bezprecedentná solidarita, ktorú preukázali organizácie občianskej spoločnosti, občania aj orgány, je obdivuhodná a napĺňa nás všetkých hrdosťou, že sme Európania. Najlepšie pracujeme vtedy, keď pracujeme spoločne. Putin útočí na naše základné hodnoty a Ukrajina ich bráni. Potrebuje našu podporu, vyhlásila komisárka.

Spravodajcovia uznesenia – predsedovia troch skupín – zdôraznili kľúčové výzvy, ktorým musí Európa v dôsledku vojny čeliť, a vyzvali lídrov EÚ, aby začali konať, najmä pokiaľ ide o migračnú politiku, infláciu, nárast cien energie, zabezpečenie udržateľného potravinového systému, zníženie závislosti a vybudovanie strategickej a technologickej autonómie Európy.

V našom uznesení vítame prijaté humanitárne opatrenia, ale zároveň naliehavo žiadame členské štáty, aby urobili viac v snahe pomôcť Ukrajine, ktorá je v prvej línii boja za demokraciu. V roku 2013, na Majdane, videli Ukrajinci inšpiráciu v Európe, dnes sa Európa inšpiruje Ukrajinou, vyhlásil predseda skupiny Zamestnávatelia Stefano Mallia.

Predseda skupiny Pracovníci Oliver Röpke pri tejto príležitosti zdôraznil: Medzinárodné spoločenstvo a Európa musia byť v tejto situácii jednotné, to je jedno z hlavných posolstiev, ktoré by som chcel odovzdať ďalej. Všetky Putinove pokusy rozdeliť nás, členské štáty EÚ, musia zlyhať. Vo vojne, ako je táto, sa náš výbor musí v prvom rade zasadzovať za humanitárny prístup, podporu občianskej spoločnosti a riešenie prostredníctvom rokovaní, aj keď sa to v súčasnosti nezdá veľmi realistické.

Predseda skupiny Rozmanitá Európa Séamus Boland v tejto súvislosti uviedol: Ruská invázia na Ukrajine predstavuje najväčšiu a najnásilnejšiu nevyprovokovanú agresiu na európskom kontinente od roku 1939 a my sa musíme postaviť proti nej. Musíme odsúdiť Putinovo konanie a za každých okolností sa usilovať o mier.

Zástupcovia ukrajinskej a ruskej občianskej spoločnosti, ktorí majú s vojnou priame skúsenosti, vniesli do diskusie silné emócie.

Zakladateľ hnutia Otvorené Rusko Michail Chodorkovskij upozornil na katastrofálne dôsledky dezinformácií: Zišli sme sa ako protivojnový výbor. Všetkých nás motivuje rovnaká túžba – dostať informácie k ruským občanom. Snaha bojovať proti dezinformáciám je našou prioritou, a to aj mimo Ruska.

Predseda Národnej tripartitnej sociálnej a hospodárskej rady Ukrajiny Anatolij Kinach s emóciami v hlase povedal, že táto tragédia nie je len vojenskou agresiou, ale aj zločinom proti civilizácii. Budeme musieť obnoviť celú Ukrajinu, náš priemysel aj hospodárstvo. Už na tom pracujeme a sme veľmi vďační našim európskym partnerom za to, že iniciovali „Marshallov plán“ pre Ukrajinu.

Predseda platformy ukrajinskej občianskej spoločnosti Alexander Šubin požiadal, aby Európa ďalej podporovala Ukrajinu a jej ambíciu stať sa členom európskej rodiny.

Predseda Ukrajinskej obchodnej a priemyselnej komory Hennadij Čyžykov vyzval európske organizácie zamestnávateľov a podnikov, aby podporili ukrajinské podniky.

Jevgenija Pavlova z Ukrajinského národného zhromaždenia osôb so zdravotným postihnutím pripomenula, že by sa nemalo zabúdať ani na osoby so zdravotným postihnutím žijúce na Ukrajine, ktoré sú mimoriadne zraniteľné a potrebujú, aby sa im venovala osobitná pozornosť.

 

Downloads

War in Ukraine and its economic, social and environmental impact