Karš Ukrainā un tā ekonomiskā, sociālā un vidiskā ietekme

Ņemot vērā Eiropadomes samitu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja šodien pieņēma rezolūciju “Karš Ukrainā un tā ekonomiskā un sociālā ietekme”. Komitejas locekļi pauda solidaritāti ar Ukrainu un uzsvēra pilsoniskās sabiedrības lomu palīdzības sniegšanā Ukrainas iedzīvotājiem un bēgļiem.

Atklājot debates, EESK priekšsēdētāja Krista Švenga (Christa Schweng) uzsvēra: Šis iebrukums ir radījis draudus mūsu drošībai un vērtībām, un ES pamatoti un stingri atbalsta Ukrainu, reaģējot ar vienotību un solidaritāti,” un turpināja: “ES organizēta pilsoniskā sabiedrība ir viens no mūsu demokrātijas pamatelementiem: tā ir pirmajās rindās cīņā pret kara radītajām humanitārajām, ekonomiskajām un sociālajām sekām, un tā apliecina savu apņēmību palīdzēt Ukrainas tautai aizstāvēt Eiropas vērtības. Mūsu solidaritāti mēs pārvēršam rīcībā, un mūsu atbalsts Ukrainai ir nesatricināms.

Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone (Ylva Johansson) uzsvēra EESK ārkārtīgi svarīgo lomu, kas saistīta ar tās zināšanu izmantošanu uz vietas, jo Eiropa līdz šim ir uzņēmusi 3,5 miljonus Ukrainas bēgļu, no kuriem 1,8 miljoni ir bērni. Vēl nepieredzētā pilsoniskās sabiedrības organizāciju, iedzīvotāju un iestāžu solidaritāte ar cilvēkiem, kuri bēg no kara Ukrainā, ir bijusi ievērojama, darot mūs visus lepnus būt eiropiešiem. Vislabāk mēs strādājam tad, kad strādājam kopā, sacīja Ilva Jūhansone un uzsvēra: Putins uzbrūk mūsu pamatvērtībām, un Ukraina tās aizstāv. Viņiem ir vajadzīgs mūsu atbalsts.

Triju grupu priekšsēdētāji un ziņotāji, kuri izstrādājuši rezolūciju, uzsvēra, ka kara rezultātā Eiropa saskaras ar būtiskām problēmām, un aicināja ES līderus rīkoties, it īpaši tādās jomās kā migrācijas politika, inflācija, enerģijas cenu pieaugums, ilgtspējīgas pārtikas sistēmas nodrošināšana, atkarības mazināšana un Eiropas stratēģiskās un tehnoloģiskās autonomijas veidošana.

EESK Darba devēju grupas priekšsēdētājs Stefano Malija (Stefano Mallia) sacīja: Savā rezolūcijā mēs atzinīgi vērtējam līdz šim veiktos humānās palīdzības pasākumus, kā arī mudinām dalībvalstis darīt vairāk, lai palīdzētu Ukrainai, kas ir pirmajās rindās cīņā par demokrātiju. 2013. gadā Maidana laukumā ukraiņi raudzījās ar iedvesmu uz Eiropu, un šodien Eiropa raugās ar iedvesmu uz Ukrainu.

Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājs Olivers Repke (Oliver Röpke) uzsvēra: Viens no maniem galvenajiem vēstījumiem ir tas, ka starptautiskajai sabiedrībai un Eiropai šajā situācijā ir jābūt vienotām. Visiem Putina mēģinājumiem radīt šķelšanos starp mums, starp dalībvalstīm, ir jācieš neveiksme. Tādā karā kā šis mūsu Komitejai pirmām kārtām ir jāatbalsta humanitārā pieeja, atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai un sarunu ceļā rasts risinājums, pat ja tas šobrīd nešķiet reālistisks.

Grupas “Daudzveidība Eiropā” priekšsēdētājs Šīmass Bolands (Séamus Boland) norādīja: Krievijas iebrukums Ukrainā ir vislielākā un vardarbīgākā agresija Eiropas kontinentā kopš 1939. gada, un mums ir jāiestājas pret to. Mums ir jānosoda Putins, un mums vienmēr ir jātiecas pēc miera.

Ukrainas un Krievijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvji debatēm deva spēcīgu emocionālu impulsu, pateicoties savai tiešajai kara pieredzei.

Kustības “Atvērtā Krievija” dibinātājs Mihails Hodorkovskis norādīja uz dezinformācijas postošajām sekām: Mēs esam sapulcējušies kā pretkara komiteja. Mēs visi esam motivēti ar vienu un to pašu vēlmi izplatīt informāciju Krievijas pilsoņiem. Cīņa pret dezinformāciju ir mūsu prerogatīva, pat ārpus Krievijas.

Ukrainas Nacionālās trīspusējās sociālo un ekonomikas lietu padomes priekšsēdētājs Anatolijs Kinaks šo traģēdiju emocionāli raksturoja kā noziegumu pret civilizāciju, nevis tikai militāru agresiju. Viņš sacīja: Mums būs jāatjauno Ukraina, mūsu rūpniecība un mūsu ekonomika. Mēs jau pie tā strādājam un esam ļoti pateicīgi mūsu Eiropas partneriem par Māršala plāna Ukrainai atbalstīšanu.

Ukrainas Pilsoniskās sabiedrības platformas priekšsēdētājs Aleksandrs Šubins aicināja Eiropu turpināt atbalstu Ukrainai un tās vēlmei būt daļai no Eiropas saimes.

Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības palātas priekšsēdētājs Genādijs Čižikovs aicināja Eiropas darba devējus un uzņēmējdarbības organizācijas atbalstīt Ukrainas uzņēmumus.

Noslēgumā Ukrainas Nacionālās personu ar invaliditāti asamblejas pārstāve Jevgēnija Pavlova atgādināja par Ukrainas iedzīvotājiem ar invaliditāti, kuri ir ārkārtīgi neaizsargāti un kuriem jāpievērš īpaša uzmanība.

 

Downloads

War in Ukraine and its economic, social and environmental impact