Válka na Ukrajině a její hospodářský, sociální a environmentální dopad

This page is also available in

V souvislosti se summitem Evropské rady dnes Evropský hospodářský a sociální výbor přijal usnesení s názvem Válka na Ukrajině a její hospodářský, sociální a environmentální dopad. Členové v něm vyjadřují solidaritu s Ukrajinou a zdůrazňují úlohu občanské společnosti v rámci pomoci ukrajinskému lidu a uprchlíkům.

Tato invaze ohrozila naši bezpečnost a naše hodnoty. EU stojí oprávněně a rozhodně za Ukrajinou a její reakce je jednotná a solidární, zdůraznila při zahájení diskuse předsedkyně Christa Schweng. Jak dále dodala, organizovaná občanská společnost je jedním z pilířů naší demokracie – je mezi prvními, kdo řeší humanitární, ekonomické a sociální důsledky války, a odhodlaně pomáhá ukrajinskému lidu v obraně evropských hodnot. Naši solidaritu proměňujeme v činy a naše podpora Ukrajiny je neotřesitelná.

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson poukázala na to, že do Evropy již přišlo 3,5 milionu ukrajinských uprchlíků, z nichž 1,8 milionu jsou děti. EHSV proto podle ní může sehrát nesmírně důležitou úlohu a využívat své znalosti z praxe. Solidarita, kterou vůči lidem prchajícím před válkou na Ukrajině prokazují organizace občanské společnosti, lidé a úřady, je bezprecedentní a obdivuhodná a všechny nás naplňuje hrdostí na to, že jsme Evropané. Nejlepších výsledků se nám daří dosáhnout tehdy, postupujeme-li společně, prohlásila komisařka Johansson, a varovala, že Putin útočí na naše základní hodnoty a Ukrajinci je brání. A my je v tom musíme podpořit.

Předsedové všech tří skupin, kteří zmíněné usnesení vypracovali, zdůraznili zásadní výzvy, jimž Evropa v důsledku války čelí. Vedoucí představitele EU při tom vyzvali, aby podnikli náležité kroky, a to zejména v oblasti migrační politiky, v souvislosti s inflací a rostoucími cenami energií a v zájmu vytvoření udržitelného potravinového systému, snížení závislosti a vybudování strategické a technologické autonomie Evropy.

Stefano Mallia, předseda skupiny Zaměstnavatelé v EHSV, uvedl: Ve svém usnesení podporujeme dosavadní humanitární opatření, zároveň ale naléhavě vyzýváme členské státy, aby pro Ukrajinu, která se ocitla v první linii boje za demokracii, učinily více. V roce 2013 na Majdanu vzhlíželi Ukrajinci k Evropě, u níž nalézali inspiraci. A dnes je to Evropa, kdo ze stejného důvodu vzhlíží k Ukrajině.

Předseda skupiny Zaměstnanci Oliver Röpke zdůraznil: Osobně bych chtěl především zdůraznit, že mezinárodní společenství a Evropa musí v této situaci zůstat jednotné. Putinovi se nesmí povést to, o co se tolik snaží, tedy vrazit mezi nás, mezi členské státy, klín. V této válce musí náš Výbor hájit v první řadě humanitární přístup, podporu občanské společnosti a hledání řešení formou vyjednávání, i když se to v současné době nezdá být příliš realistické.

Předseda skupiny Různorodá Evropa Séamus Boland se přidal se slovy: Ruská invaze na Ukrajinu představuje největší a nejnásilnější nevyprovokovanou agresi na evropském kontinentu od roku 1939 a my se proti ní musíme jednoznačně vymezit. Musíme odsoudit Putinovy kroky a za každých okolností usilovat o mír.

Silný emoční náboj dodali diskusi zástupci ukrajinské a ruské občanské společnosti, kteří mají s válkou bezprostřední zkušenosti.

Zakladatel hnutí Otevřené Rusko Michail Chodorkovskij upozornil na katastrofální dopady dezinformací: Sešli jsme se tady jako protiválečný výbor. Všichni jsme vedeni stejnou touhou – dostat informace k ruským občanům. Je naším svrchovaným právem bojovat proti dezinformacím, a to i za hranicemi Ruska.

Předseda Národní tripartitní sociální a hospodářské rady Ukrajiny Anatolij Kinach označil v emotivním projevu tuto tragédii za zločin proti civilizaci, nikoliv za pouhou vojenskou agresi. Budeme muset znovu vybudovat Ukrajinu, náš průmysl i naše hospodářstvuž na tom pracujeme a našim evropským partnerům jsme velmi vděčni za to, že iniciovali něco jako Marshallův plán pro Ukrajinu, uvedl.

Předseda ukrajinské platformy občanské společnosti Alexander Šubin požádal, aby Evropa Ukrajinu dále podporovala, včetně její ambice rozšířit řady členů této evropské rodiny.

Předseda Ukrajinské obchodní a průmyslové komory Genadij Čižikov požádal evropské zaměstnavatele a podnikatelské organizace o podporu ukrajinských podniků.

A konečně Jevgenija Pavlova zastupující Ukrajinské národní shromáždění osob se zdravotním postižením připomněla, že se nesmí zapomínat na ukrajinské obyvatelstvo se zdravotním postižením, které je mimořádně zranitelné a vyžaduje zvláštní pozornost.

Downloads

War in Ukraine and its economic, social and environmental impact

See also