Wojna w Ukrainie i jej skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe

Gdy odbywał się dzisiejszy szczyt Rady Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął rezolucję pt. „Wojna w Ukrainie i jej skutki gospodarcze i społeczne”. Członkinie i członkowie wyrazili solidarność z Ukrainą i podkreślili rolę społeczeństwa obywatelskiego w niesieniu pomocy ukraińskim obywatelom i uchodźcom.

Otwierając debatę, przewodnicząca Christa Schweng podkreśliła: Ta inwazja godzi w nasze bezpieczeństwo i wartości. UE słusznie i stanowczo wspiera Ukrainę, wykazując się jednością i solidarnością. Dodała również: Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie UE jest jednym z fundamentów naszej demokracji. Na pierwszej linii zmaga się ze skutkami humanitarnymi, gospodarczymi i społecznymi wojny i jest zdeterminowane, by pomóc Ukrainkom i Ukraińcom w obronie europejskich wartości. Solidarność przekuwamy w działania i udzielamy Ukrainie niewzruszonego wsparcia.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson podkreśliła niezwykle ważną rolę, jaką EKES – dzięki fachowej wiedzy – może odegrać w terenie, gdyż Europa przyjęła dotychczas 3,5 miliona ukraińskich uchodźczyń i uchodźców, w tym 1,8 mln dzieci. Godna uwagi jest niebywała solidarność, jaką organizacje społeczeństwa obywatelskiego, obywatele i władze okazują osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, co sprawia, że wszyscy jesteśmy dumni z bycia Europejczykami. Najlepsze rezultaty osiągamy w drodze współpracy – stwierdziła Ylva Johansson i dodała, że Putin atakuje nasze podstawowe wartości, a Ukraina ich broni. Ukrainki i Ukraińcy potrzebują naszego wsparcia.

Przewodniczący trzech Grup i sprawozdawcy rezolucji podkreślili główne wyzwania stojące przed Europą w związku z wojną i zaapelowali do przywódców UE o podjęcie działań, zwłaszcza w zakresie polityki migracyjnej, inflacji, rosnących cen energii, tworzenia zrównoważonego systemu żywnościowego, zmniejszenia zależności oraz budowania strategicznej i technologicznej autonomii Europy.

Stefano Mallia, przewodniczący Grupy Pracodawców w EKES-ie, powiedział: W rezolucji popieramy dotychczasowe działania humanitarne, lecz wzywamy również państwa członkowskie do okazania większej pomocy Ukrainie, która znajduje się na pierwszej linii zmagań o demokrację. W 2013 r. na Majdanie Ukraińcy szukali inspiracji w Europie, a dzisiaj Europa czerpie inspirację z Ukrainy.

Oliver Röpke, przewodniczący Grupy Pracowników, podkreślił: Moją myślą przewodnią jest między innymi to, że społeczność międzynarodowa i Europa muszą w tej sytuacji zachować jedność. Wszystkie próby Putina, by nas podzielić, by wprowadzić podziały między państwami członkowskimi, muszą spełznąć na niczym. Podczas obecnej wojny Komitet musi się przede wszystkim opowiadać za podejściem humanitarnym, za wsparciem dla społeczeństwa obywatelskiego i za wynegocjowaniem rozwiązania, nawet jeśli teraz wydaje się to mało realistyczne.

Séamus Boland, przewodniczący Grupy „Różnorodność Europy”, stwierdził: Rosyjska napaść na Ukrainę jest największą i najbardziej brutalną, niczym niesprowokowaną agresją na kontynencie europejskim od 1939 r. Musimy się jej przeciwstawić. Musimy potępić Putina i zawsze dążyć do pokoju.

Przedstawiciele ukraińskiego i rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego nadali debacie silny wydźwięk emocjonalny, dzieląc się swymi przeżyciami wojennymi z pierwszej ręki.

Założyciel ruchu Otwarta Rosja Michaił Chodorkowski zwrócił uwagę na katastrofalne skutki dezinformacji. Zjednoczyliśmy się w ramach Antywojennego Komitetu. Łączy nas to samo pragnienieby przekazywać informacje rosyjskim obywatelkom i obywatelom. Naszą prerogatywą jest próba zwalczania dezinformacji, nawet poza granicami Rosji.

W poruszającym wystąpieniu przewodniczący Krajowej Trójstronnej Rady Społeczno-Gospodarczej Ukrainy Anatolij Kinach nazwał tę tragedię zbrodnią przeciwko cywilizacji, a nie tylko agresją wojskową. Oświadczył: Będziemy musieli odbudować Ukrainę, przemysł i gospodarkę. Pracujemy już nad tym i jesteśmy bardzo wdzięczni europejskim partnerom, że zainicjowali swego rodzaju plan Marshalla dla Ukrainy.

Aleksander Szubin, przewodniczący ukraińskiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego zaapelował, by Europa nadal wspierała Ukrainę i jej aspiracje związane z przyłączeniem się do europejskiej rodziny.

Gennadij Czyżykow, przewodniczący Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, zwrócił się do europejskich pracodawców i organizacji przedsiębiorców, by przyszli na ratunek ukraińskim przedsiębiorstwom.

Na koniec Jewhenija Pawłowa z ukraińskiego Krajowego Zgromadzenia Osób z Niepełnosprawnościami zaapelowała, by pamiętać o Ukrainkach i Ukraińcach z niepełnosprawnościami, którzy są bardzo zagrożeni i wymagają szczególnej uwagi.

 

Downloads

War in Ukraine and its economic, social and environmental impact