Ukrainan sota ja sen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset

This page is also available in

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi tänään Eurooppa-neuvoston huippukokousta silmällä pitäen päätöslauselman aiheesta Ukrainan sota ja sen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Komitean jäsenet ilmaisivat solidaarisuutensa Ukrainalle ja korostivat kansalaisyhteiskunnan roolia Ukrainan kansan ja pakolaisten auttamisessa.

Avauspuheenvuorossaan komitean puheenjohtaja Christa Schweng painotti: Hyökkäys uhkaa turvallisuuttamme ja arvojamme, ja EU tukee oikeutetusti ja päättäväisesti Ukrainaa ja reagoi yhtenäisesti ja solidaarisesti. EU:n järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta on demokratiamme kulmakiviä: se on etulinjassa vastaamassa sodan humanitaarisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin ja auttaa päättäväisesti ukrainalaisia puolustamaan eurooppalaisia arvoja. Solidaarisuutemme ilmenee käytännön toimintana, ja tukemme Ukrainalle on vankkumaton.

Sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson korosti ETSK:n erittäin tärkeää roolia sen hyödyntäessä osaamistaan kentällä, sillä Eurooppa on tähän mennessä vastaanottanut 3,5 miljoonaa Ukrainan pakolaista, joista 1,8 miljoonaa on lapsia. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, kansalaisten ja viranomaisten ennennäkemätön solidaarisuus Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä kohtaan on ollut vaikuttavaa, ja sen vuoksi olemme kaikki ylpeitä siitä, että olemme eurooppalaisia. Ylva Johanssonin sanoin toimimme parhaiten toimiessamme yhdessä ja Putin hyökkää perusarvojamme vastaan, ja Ukraina puolustaa niitä. Ukrainalaiset tarvitsevat tukeamme.

Kolmen ryhmän puheenjohtajat – päätöslauselman esittelijät – korostivat, että Euroopalla on sodan vuoksi edessään ratkaisevia haasteita, ja kehottivat EU:n johtajia ryhtymään toimiin erityisesti muuttoliikepolitiikan, inflaation, nousevien energiahintojen, kestävän elintarvikejärjestelmän toteuttamisen, riippuvuuksien vähentämisen sekä Euroopan strategisen ja teknologisen riippumattomuuden osalta.

ETSK:n työnantajat-ryhmän puheenjohtaja Stefano Mallia totesi: Kiitämme päätöslauselmassamme tähänastisia humanitaarisia toimia mutta kehotamme myös painokkaasti jäsenvaltioita tekemään enemmän Ukrainan auttamiseksi, sillä maa taistelee etulinjassa demokratian puolesta. Ukrainalaiset saivat vuonna 2013 Maidan-aukiolla inspiraatiota Euroopasta, nyt Eurooppa saa inspiraatiota Ukrainasta.

ETSK:n työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke sanoi: Yksi keskeisistä viesteistäni on, että kansainvälisen yhteisön ja Euroopan on pysyttävä yhtenäisinä tässä tilanteessa. Mitkään Putinin yritykset luoda välillemme tai jäsenvaltioiden välille jakolinjoja eivät saa onnistua. Tällaisessa sodassa komiteamme on ensi sijassa puolustettava humanitaarista toimintamallia, kansalaisyhteiskunnalle annettavaa tukea ja neuvotteluteitse saatua ratkaisua, vaikkei se juuri nyt tunnukaan realistiselta.

Moninainen Eurooppa -ryhmän puheenjohtaja Séamus Boland totesi, että Venäjän tunkeutuminen Ukrainaan on mittavin ja väkivaltaisin provosoimaton hyökkäys Euroopassa sitten vuoden 1939, ja meidän on vastustettava sitä. Meidän on tuomittava Putin ja pyrittävä aina rauhaan.

Ukrainan ja Venäjän kansalaisyhteiskunnan edustajat toivat keskusteluun voimakkaan emotionaalisen latauksen kertoessaan ensikäden kokemuksiaan sodasta.

Avoin Venäjä -liikkeen perustaja Mihail Hodorkovski painotti disinformaation tuhoisia seurauksia. Olemme luoneet sodanvastaisen yhteisön. Meitä kaikkia motivoi sama pyrkimys toimittaa tietoa venäläisille. Pyrkimys torjua disinformaatiota on etuoikeutemme, myös Venäjän rajojen ulkopuolella.

Ukrainan kansallisen kolmikantaisen talous- ja sosiaalineuvoston puheenjohtaja Anatoli Kinah puhui tästä tragediasta murtuneella äänellä ja sanoi sen olevan paitsi sotilaallinen hyökkäys myös rikos sivistynyttä maailmaa vastaan. Meidän on jälleenrakennettava Ukraina, teollisuutemme ja taloutemme. Teemme jo työtä tätä varten ja olemme erittäin kiitollisia eurooppalaisille kumppaneillemme eräänlaisen Marshall-suunnitelman käynnistämisestä Ukrainaa varten.

Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumin puheenjohtaja Aleksandr Šubin pyysi Eurooppaa jatkamaan tukeaan Ukrainalle ja sen pyrkimyksille tulla osaksi eurooppalaista perhettä.

Ukrainan kauppa- ja teollisuuskamarin puheenjohtaja Gennadi Tšyžikov pyysi eurooppalaisia työnantaja- ja elinkeinoelämän järjestöjä tukemaan ukrainalaisia yrityksiä.

Vammaisia henkilöitä edustavan Ukrainan kansalliskokouksen edustaja Jevgenija Pavlova muistutti lisäksi, ettei tule unohtaa Ukrainan vammaisia henkilöitä, jotka ovat erittäin heikossa asemassa ja tarvitsevat erityistä huomiota.

Downloads

War in Ukraine and its economic, social and environmental impact

See also