Kriget i Ukraina och dess ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser

This page is also available in

Mot bakgrund av Europeiska rådets toppmöte antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i dag en resolution med titeln ”Kriget i Ukraina och dess ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser”. Ledamöterna uttryckte sin solidaritet med Ukraina och betonade det civila samhällets roll när det gäller att bistå det ukrainska folket och de som flyr från kriget.

Ordförande Christa Schweng inledde debatten med att påpeka att denna invasion utgör ett hot mot vår säkerhet och våra värden, men EU ställer sig med all rätt och med full styrka vid Ukrainas sida, och agerar enigt och solidariskt”. Hon tillade att ”EU:s organiserade civila samhälle är en av hörnstenarna i vår demokrati: det befinner sig i första ledet när det gäller att hantera krigets humanitära, ekonomiska och sociala konsekvenser, och visar med all beslutsamhet att det är redo att hjälpa det ukrainska folket att stå upp för de europeiska värdena. Vi omsätter vår solidaritet i handling, och vårt stöd till Ukraina är orubbligt.

Ylva Johansson, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor, framhöll att EESK har en mycket viktig roll att spela genom att dra nytta av sina kunskaper på fältet, med tanke på att EU så här långt har tagit emot 3,5 miljoner flyktingar från Ukraina, av vilka 1,8 miljoner är barn. Den aldrig tidigare skådade solidaritet som medborgare, myndigheter och det civila samhällets organisationer har visat de som flyr från kriget i Ukraina har varit anmärkningsvärd. Det gör oss alla stolta över att vara européer. Vi arbetar bäst när vi arbetar tillsammans, sade Ylva Johansson och betonade att Putin går till angrepp mot våra grundläggande värden och Ukraina försvarar dem. De behöver vårt stöd.

Ordförandena för de tre grupperna, som var föredragande för resolutionen, underströk de avgörande utmaningar som Europa står inför till följd av kriget, och uppmanade EU:s ledare att vidta åtgärder, särskilt när det gäller migrationspolitiken, inflationen och de stigande energipriserna, samt för att skapa ett hållbart livsmedelssystem, minska beroenden och bygga upp Europas strategiska och teknologiska oberoende.

Stefano Mallia, ordförande för Arbetsgivargruppen vid EESK, sade: Vi välkomnar i vår resolution de humanitära insatser som hittills har genomförts, men vi uppmanar också medlemsstaterna att göra mer för att hjälpa Ukraina, som befinner sig i frontlinjen i kampen för demokrati. På Majdan, Självständighetstorget i Kiev, riktade ukrainarna år 2013 sina blickar mot EU för att hämta inspiration, men i dag är det EU som inspireras av Ukraina.

Oliver Röpke, ordförande för Arbetstagargruppen, betonade: Ett av de viktigaste budskap som jag vill framföra är att det internationella samfundet och EU måste stå enade i detta läge. Alla Putins försök att skapa splittring mellan oss, mellan medlemsstaterna, måste misslyckas. I ett krig som detta måste vår kommitté i första hand stå för ett humanitärt tillvägagångssätt, för stöd till det civila samhället och för en framförhandlad lösning, även om en sådan knappast verkar realistisk i nuläget.

Séamus Boland, ordförande för gruppen Mångfald Europa, tillade: Den ryska invasionen av Ukraina är det största och mest våldsamma oprovocerade angreppet i Europa sedan 1939, och vi måste stå upp mot det. Vi måste fördöma Putin och vi måste i varje läge sträva efter fred.

Företrädare för det civila samhället i Ukraina och Ryssland delade med sig av sina direkta erfarenheter av kriget, vilket hade en stark känslomässig inverkan på debatten.

Grundaren av stiftelsen Öppna Ryssland, Michail Chodorkovskij, varnade för desinformationens katastrofala konsekvenser. Vi har gått samman som en kommitté mot krig. Vi drivs alla av samma önskan att se till att information når fram till ryska medborgare. Det är vårt ansvar att försöka bekämpa desinformation, även utanför Ryssland.

Ordföranden för Ukrainas nationella sociala och ekonomiska trepartsråd, Anatolij Kinach, kallade i känsloladdad ton denna tragedi för ett brott mot civilisationen, inte bara ett militärt angrepp. Han sade: Vi måste bygga upp Ukraina, vår industri och vår ekonomi på nytt. Vi arbetar redan med detta, och är mycket tacksamma mot våra europeiska partner för att de tagit fram en sorts Marshallplan för Ukraina.

Oleksandr Sjubin, ordförande för den ukrainska plattformen för det civila samhället, uppmanade EU att fortsätta stödja Ukraina och dess önskemål om att ingå i den europeiska familjen.

Hennadij Tjyzjykov, ordförande för den ukrainska handels- och industrikammaren, bad europeiska arbetsgivar- och näringslivsorganisationer att stödja ukrainska företag.

Slutligen påminde Jevhenija Pavlova från Ukrainas nationalförsamling för personer med funktionsnedsättning om att vi inte får glömma bort de ukrainare som har funktionsnedsättningar, eftersom de är ytterst sårbara och behöver särskild uppmärksamhet.

 

Downloads

War in Ukraine and its economic, social and environmental impact