Karas Ukrainoje ir jo ekonominiai, socialiniai bei aplinkosauginiai padariniai

This page is also available in

Vykstant Europos Vadovų Tarybos aukščiausiojo lygio susitikimui Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas šiandien priėmė rezoliuciją „Karas Ukrainoje ir jo ekonominiai, socialiniai bei aplinkosauginiai padariniai“. Nariai išreiškė solidarumą su Ukraina ir pabrėžė pilietinės visuomenės vaidmenį padedant Ukrainos žmonėms ir pabėgėliams.

Pradėdama diskusiją pirmininkė Christa Schweng pabrėžė: Ši invazija kelia grėsmę mūsų saugumui ir vertybėms ir ES teisėtai ir ryžtingai palaiko Ukrainą, reaguodama vieningai ir solidariai“. Ji taip pat pridūrė: „ES organizuota pilietinė visuomenė yra viena iš mūsų demokratijos sudedamųjų dalių: ji yra pirmosiose gretose kovoja su humanitarinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis karo pasekmėmis ir rodo savo pasiryžimą padėti Ukrainos žmonėms ginti Europos vertybes. Savo solidarumą paverčiame veiksmais, o mūsų parama Ukrainai – tvirta.

Už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Ylva Johansson pabrėžė ypač svarbų vaidmenį, kurį EESRK gali atlikti atlieka pasinaudodamas savo žiniomis vietoje, nes iki šiol Europa jau priėmė 3,5 mln. Ukrainos pabėgėlių, iš kurių 1,8 mln. – vaikai. Beprecedentis pilietinės visuomenės organizacijų, piliečių ir valdžios institucijų solidarumas su nuo karo Ukrainoje bėgančiais žmonėmis – didžiulis, todėl visi didžiuojamės būdami europiečiais“. Mums geriausiai sekasi, kai dirbame kartu, – sakė Y. Johansson ir pabrėžė, kad Putinas puola mūsų pagrindines vertybes, o Ukraina jas gina. Jai reikia mūsų paramos.

Trijų grupių pirmininkai, rezoliucijos pranešėjai, pabrėžė, kad dėl karo Europa susiduria su esminiais iššūkiais, ir paragino ES vadovus imtis veiksmų, visų pirma migracijos politikos, infliacijos, kylančių energijos kainų, tvarios maisto sistemos sukūrimo, priklausomybės mažinimo ir Europos strateginio ir technologinio savarankiškumo stiprinimo srityse.

EESRK Darbdavių grupės pirmininkas Stefano Mallia sakė: Mūsų rezoliucijoje palankiai vertiname iki šiol vykdytus humanitarinius veiksmus, tačiau taip pat raginame valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant padėti Ukrainai, kuri priešakinėse gretose kovoja už demokratiją. 2013 m. Maidano aikštėje ukrainiečiai sėmėsi įkvėpimo iš Europos, šiandien Ukraina yra Europos įkvėpimo šaltinis.

Darbuotojų grupės pirmininkas Oliver Röpke pabrėžė: Viena iš pagrindinių mano idėjų yra tai, kad tarptautinė bendruomenė ir Europa šioje situacijoje turi būti vieningos. Turime užkirsti kelią visiems Putino bandymams kurstyti mūsų susiskaldymą, nesutarimą tarp valstybių narių. Vykstant tokiam karui, mūsų komitetas visų pirma turi laikytis humanitarinio požiūrio, remti pilietinę visuomenę, derybų keliu rasti sprendimą, net jei šiuo metu tai atrodo sunkiai pasiekiama.

Grupės „Įvairovė Europa“ pirmininkas Séamus Boland taip pat teigė: Rusijos invazija į Ukrainą yra didžiausia ir žiauriausia neišprovokuota agresija Europos žemyne nuo 1939 m., todėl turime jai priešintis. Turime pasmerkti Putiną ir beatodairiškai siekti taikos.

Stiprias emocijas diskusijos metu sukėlė Ukrainos ir Rusijos pilietinės visuomenės atstovų perteikta tiesioginė karo patirtis.

Judėjimo „Atvira Rusija“ įkūrėjas Mikhail Chodorkovsky atkreipė dėmesį į pražūtingas dezinformacijos pasekmes. Susibūrėme į antikarinį komitetą. Mus motyvuoja vienas noras – informuoti Rusijos piliečius. Kova su dezinformacija yra mūsų prerogatyva net ir už Rusijos ribų.

Ukrainos nacionalinės trišalės socialinių reikalų ir ekonomikos tarybos pirmininkas Anatoliy Kinakh giliai susijaudinęs pavadino šią tragediją nusikaltimu prieš civilizaciją, o ne tik karine agresija. Jis sakė: Turime atkurti Ukrainą, mūsų pramonę ir ekonomiką. Jau dirbame šioje srityje ir labai dėkojame Europos partneriams už tai, kad inicijavo tokį Maršalo planą Ukrainai.

Ukrainos pilietinės visuomenės platformos pirmininkas Alexander Shubin paprašė Europos ir toliau remti Ukrainą ir jos siekį tapti Europos šeimos dalimi.

Ukrainos prekybos ir pramonės rūmų pirmininkas Gennadiy Chyzhykov paprašė Europos darbdavių ir verslo organizacijų remti Ukrainos bendroves.

Galiausiai Ukrainos Nacionalinės žmonių su negalia asamblėjos atstovėYevgenya Pavlova ragino nepamiršti Ukrainos gyventojų su negalia, kurie yra ypač pažeidžiami ir kuriems būtinas ypatingas dėmesys.

 

Downloads

War in Ukraine and its economic, social and environmental impact

See also