Skupina Pracovníci

Nemecko prevzalo predsedníctvo Rady EÚ v rozhodujúcej chvíli pre Európu, keď naša únia stojí na rázcestí Čelíme najbrutálnejšej kríze v čase mieru za posledných 90 rokov s viac ako stovkou tisícov úmrtí len v Európe a obrovskými ekonomickými otrasmi, nehovoriac o neistote, či prídu ďalšie vlny pandémie. Počas ťažkých mesiacov obmedzení zdravotnícki pracovníci, ale aj ľudia pracujúci v doručovateľských službách, supermarketoch a v oblasti hygieny – často na neistých a slabo platených miestach – znášali bremeno úsilia udržať chod našich krajín.

„Spoločne za obnovu Európy“ je heslo, s ktorým sa všetci môžeme stotožniť, ale usmerňujúce zásady udržateľnosti, spravodlivosti, bezpečnosti, spoločných hodnôt a inovácie sa musia rozhodnejšie presadzovať. Väčšmi než kedykoľvek predtým sú potrebné konkrétne iniciatívy v rámci Európskeho piliera sociálnych práv, ako je európska minimálna mzda, uplatňovanie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu, vysielanie pracovníkov a transparentné pracovné podmienky.

Namiesto úsporných opatrení zavedených počas poslednej krízy, ktoré nás vohnali do dlhovej špirály a spôsobili stagnáciu a krátenie prostriedkov v zdravotníctve (za čo teraz platíme životmi), Európa potrebuje dôkladné krátkodobé aj dlhodobé spoločné opatrenia zakotvené v pláne obnovy a rekonštrukcie. Čelíme 15 % poklesu HDP a nemôžeme fungovať ako predtým. Kríza sa prehlbuje, no členské štáty nie sú rovnako vybavené na jej zvládanie, pričom nedostatok koordinovanej európskej reakcie môže spôsobiť sociálny a hospodársky kolaps a ohroziť tak samotnú existenciu EÚ.

Úloha, ktorá stojí pred nemeckým predsedníctvom je obrovská, ale rovnako nemalé je riziko neúspechu, ak budú plány obnovy viaznuť v Rade, ak ich zmaria vetá členských štátov pre každé euro, alebo ak sa premenia na „záchranu“ v duchu opatrení trojky, ktoré EÚ uškodili už pred desaťročím a zanechali ju v súčasnom stave nepripravenosti. Predseda skupiny Pracovníci je v tejto súvislosti presvedčený, že „čím sú opatrenia na obnovu dôraznejšie a čím viac sú prispôsobené situácii v členských štátoch a ich obyvateľstvu, tým dôveryhodnejšia bude Európa a tým schopnejšia bude pri riešení bezprecedentných výziev, ktorým v tejto kríze čelíme. Ide teda o otázku sociálnej spravodlivosti a solidarity, ale aj o zabránenie akýmkoľvek posunom k autoritatizmu, ku ktorému môžu byť v krajinách EÚ povzbudením nerovnosti a sociálne rozdiely, ktoré sa prejavia po prekonaní stavu núdze v oblasti zdravia“.