Náš špeciálny hosť – profesorka Danuta Hübner – sa s čitateľmi delí o svoj názor na brexit

Konzultačné referendum, v ktorom občania Spojeného kráľovstva odpovedali na otázku, či by ich krajina mala vystúpiť z Európskej únie, sa konalo 23. júna 2016. Tesnou väčšinou hlasov napokon britskí občania podporili odchod z EÚ. Výsledky boli v jednotlivých častiach krajiny odlišné: v Škótsku, Severnom Írsku a tiež v Londýne sa ľudia vyslovili proti odchodu. Po referende však nasledoval záväzok vlády Spojeného kráľovstva dosiahnuť brexit. 1. februára 2020 nadobudla platnosť dohoda o vystúpení, ktorou sa umožnilo 11-mesačné prechodné obdobie. Tým sa zabezpečila právna istota pre všetkých, ktorých sa brexit týka. Následne od 1. januára 2021, keď nadobudla platnosť dohoda o budúcich vzťahoch, sa Spojené kráľovstvo oficiálne stalo treťou krajinou. 

Dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o obchode a spolupráci je z mnohých hľadísk bezprecedentná. Jej najdôležitejšou črtou je, že výrazne zúžila vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ktoré spoločne budovali už viac ako 45 rokov. 

Významné hospodárstvo dobrovoľne opustilo preferenčnú obchodnú oblasť, jednotný trh so 450 miliónmi ľudí bez hraníc, najväčšiu a najvplyvnejšiu normatívnu a regulačnú mocnosť na svete. 

Urobilo tak v čase, keď svet budú celkom jasne formovať tri hlavné svetové veľmoci – USA, EÚ a Čína, v čase, keď si globálna pandémia vyžaduje solidaritu a spoluprácu. Vystúpenie z EÚ bolo motivované politickou vôľou znovu prevziať kontrolu a skôr tradičným chápaním pojmu „zvrchovanosť“.

Rokovanie o tejto dohode bolo bolestivým a zložitým procesom, ktorý bol poznačený neistotou a udržiaval nás v patovej situácii takmer do poslednej minúty prechodného obdobia. Európskej komisii sa však podarilo udržať rokovania dostatočne dlho na to, aby dospeli k chvíli, keď sa dohoda stala uskutočniteľnou. Britská vláda našťastie nepoužila argument zvrchovanosti ako zámienku na katastrofický výsledok bez dohody. 

EÚ nikdy nerátala s možnosťou, že by sa dohoda neuzavrela. Boli sme si tiež vedomí toho, že aj tá najstručnejšia dohoda je lepšia ako žiadna dohoda. V každom prípade, či už s dohodou alebo bez nej, dôjde k narušeniam a nákladom, ktoré ponesie široká verejnosť a podnikateľská komunita na oboch stranách Lamanšského prielivu. 

Spojené kráľovstvo sa stalo treťou krajinou a ani tie najúčinnejšie prípravné opatrenia by nás nechránili v plnom rozsahu pred dôsledkami brexitu. Dobrou správou je, že všetky opatrenia plánované v dohode o vystúpení týkajúce sa írskych hraníc a práv občanov sa vykonali a začali včas uplatňovať. 

Stojí za zmienku, že Európsky parlament preukázal obrovskú flexibilitu, pokiaľ ide o svoje demokratické právo na kontrolu budúcej dohody, a súhlasil s tým, že za výnimočných okolností schváli predbežné vykonávanie dohody. 

Parlament sa rozhodol pre tento ústupok, pretože veríme, že dosiahnutie dohody o budúcom partnerstve nám z dlhodobého hľadiska umožní zachovať dialóg medzi oboma brehmi Lamanšského prielivu. A to za to stojí. 

Nik nevie, aký by bol výsledok referenda, ak by sa konalo dnes, keď je britská verejnosť vo všeobecnosti oveľa lepšie informovaná o dôsledkoch straty občianstva EÚ než v roku 2016, a keď sa svet naokolo tak dramaticky zmenil. Vládne v Spojenom kráľovstve ešte stále to isté nadšenie z brexitu? Nikdy sa to nedozvieme. Želám však našim britským priateľom všetko dobré. 

Skutočný život preverí pripravenosť každého jednotlivca na novú situáciu. Preverí dosiahnutú dohodu. Preverí hodnotu britskej zvrchovanosti. 

Obe strany sú presvedčené, že sa dosiahla dobrá dohoda. V dôsledku nevyhnutých narušení však vzniknú náklady. Spotrebitelia a podniky budú niesť bremeno toho, že Spojené kráľovstvo už nie je súčasťou jednotného trhu ani colnej únie. Študenti z EÚ, ktorí chcú študovať v Spojenom kráľovstve, už nebudú mať štatút domácich študentov. Britská vláda nemala záujem o účasť Spojeného kráľovstva na výmennom programe Erasmus. 

Došlo aj k ukončeniu voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Mobilita i obchod budú narážať na prekážky. 

Londýn bude aj naďalej dôležitým globálnym finančným centrom a dúfam, že dokážeme nájsť prístup založený na spolupráci. 

Podarilo sa zachovať Veľkopiatkovú dohodu. EÚ dokázala ochrániť integritu svojho vnútorného trhu so 450 miliónmi účastníkov. Rovnako si od prvého dňa zachovala jednotu a zároveň obhájila svoje základné hodnoty a zásady. 

Predsedníčka Európskej komisie na konci rokovaní vyhlásila, že pociťuje spokojnosť a úľavu. Je pravda, že si brexit vyžiadal veľa času a energie. No teraz je realitou. Spojené kráľovstvo bude pokračovať vo svojej ceste samostatne. Európska únia sa teraz musí zamerať na na vlastnú budúcnosť a poslanie vo svete. 

Dohoda o našich budúcich vzťahoch je komplexná. Jej vykonávanie a presadzovanie čelí mnohým rizikám a výzvam. Čaká nás zložité obdobie. Hoci ide o bezprecedentnú dohodu, niektoré záležitosti ešte stále nie sú úplne uzavreté. Rozhovory budú pokračovať ďalej a zásadný význam bude mať dialóg o regulácii. A pre našich britských priateľov ešte len nadíde ten okamih, keď si naplno uvedomia, čo znamená byť treťou krajinou. No je dobré, že dohoda nám pomôže pokračovať v dialógu. 

profesorka Danuta Hübner

poslankyňa Európskeho parlamentu