Náš vzácný host, profesorka Danuta Hübner, hovoří na téma brexitu

23. června 2016 hlasovali občané Spojeného království v poradním referendu o tom, zda by tato země měla ukončit své členství v Evropské unii. Britové se tehdy nepatrnou většinou hlasů vyslovili pro vystoupení z EU, i když v některých částech Spojeného království dopadlo referendum jinak – lidé ve Skotsku, v Severním Irsku a také v Londýně chtěli v EU setrvat. Britská vláda se poté nicméně zavázala, že brexit uskuteční. 1. února 2020 vstoupila v platnost dohoda o vystoupení, čímž začalo běžet 11měsíční přechodné období. Tento krok přinesl právní jistotu všem, jichž se brexit dotkne. Od 1. ledna 2021 pak platí dohoda o budoucích vztazích a Spojené království se k tomuto datu oficiálně stalo třetí zemí. 

Dohoda o obchodu a spolupráci, kterou mezi sebou EU a Spojené království uzavřely, nemá v řadě ohledů obdoby. V prvé řadě výrazně zredukovala vztahy, které obě strany společně budovaly po dobu více než 45 let. 

Jedna z významných ekonomik dobrovolně opustila oblast preferenčního obchodu, jednotný trh bez hranic zahrnující 450 milionů osob a největší a nejvlivnější normotvůrný a regulační subjekt na světě. 

Učinila tak v okamžiku, kdy je zjevné, že dění ve světě budou ovlivňovat tři velké globální mocnosti, tj. USA, EU a Čína, a kdy je kvůli současné celosvětové pandemii nezbytná solidarita a spolupráce. Odchod z EU byl motivován politickou vůlí získat zpět kontrolu a také poněkud tradičním chápáním pojmu „svrchovanost“.

Jednání byla namáhavá a složitá a probíhala v atmosféře značné nejistoty. Téměř až do poslední chvíle přechodného období se zdálo, že k brexitu dojde bez dohody. Evropská komise však dokázala udržet jednání v chodu po dostatečně dlouhou dobu, až se nakonec k této dohodě podařilo dospět. Britská vláda naštěstí nenadnesla otázku svrchovanosti, aby pod touto záminkou znemožnila uzavření dohody, což by mělo katastrofální dopad. 

Pro EU takovéto vyústění jednání nikdy nepřicházelo v úvahu. Byli jsme si rovněž vědomi toho, že i ne příliš podrobná dohoda je lepší než dohoda žádná. Ať tak či onak, způsobí brexit s dohodou i bez dohody problémy a náklady lidem a podnikům na obou březích Lamanšského průlivu. 

Před jeho důsledky by nás zcela neochránila ani ta nejúčinnější přípravná opatření, protože Spojené království nyní patří ke třetím zemím. Pozitivní je, že byla včas zavedena a začala se uplatňovat veškerá opatření, která byla v dohodě o vystoupení stanovena ve věci irské hranice a občanských práv. 

Je třeba poukázat na to, že Evropský parlament prokázal nesmírnou flexibilitu, pokud jde o jeho demokratické právo prověřit budoucí dohodu, a s ohledem na mimořádné okolnosti dal svolení k jejímu prozatímnímu používání. 

Rozhodl se udělat tento ústupek, poněvadž se domnívá, že uzavření dohody o budoucím partnerství nám umožní zachovat v dlouhodobém horizontu dialog mezi oběma stranami. A to za to stojí. 

Nikdo neví, jak by referendum dopadlo dnes, kdy je široká britská veřejnost se čtyřletým odstupem mnohem lépe informována o důsledcích vystoupení z Evropské unie a kdy se okolní svět tak radikálně změnil. Má myšlenka brexitu ve Spojeném království pořád takovou podporu? To se nikdy nedozvíme. Přeji však našim britským přátelům hodně zdaru. 

Každodenní život ukáže, zda jsme na tuto novou situaci připraveni. Podrobí zkoušce také sjednanou dohodu a hodnotu britské svrchovanosti. 

Obě strany jsou s dohodou spokojeny. Nepochybně však přijdou problémy, které budou něco stát. Spotřebitelé a podniky ponesou náklady toho, že Spojené království již není součástí jednotného trhu ani celní unie. Mladí lidé z EU, kteří budou chtít studovat ve Spojeném království, již nebudou mít stejné podmínky jako místní studenti. Britská vláda neprojevila zájem o to, aby se tato země mohla účastnit výměnného programu Erasmus. 

Ustal volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu mezi EU a Spojeným královstvím a je třeba počítat s překážkami v oblasti mobility a obchodu. 

Londýnská City zůstane významným celosvětovým finančním centrem a já doufám, že budeme schopni s ním navázat spolupráci. 

Podařilo se zachovat Velkopáteční dohodu. EU dokázala uhájit celistvost svého vnitřního trhu se 450 miliony účastníků. Již od prvního dne si navíc udržela svou jednotnost a současně ochránila své základní hodnoty a zásady. 

Předsedkyně Evropské komise po dokončení jednání prohlásila, že pociťuje spokojenost a úlevu. Brexit nás vskutku stál hodně času a energie. Ale teď je vše dovršeno. Spojené království vykročilo svou vlastní cestou. Evropská unie se nyní musí soustředit na svou budoucnost a na své globální poslání. 

Dohoda o našich budoucích vztazích má komplexní charakter a s jejím prováděním a prosazováním je spojena řada rizik a výzev. Čekají nás mnohá náročná období. Jde o první dohodu tohoto druhu, bude tudíž třeba doladit některé záležitosti. Budou se nadále vést jednání, přičemž zásadní význam bude mít dialog o regulaci. Naši britští přátelé si teprve budou muset udělat jasnou představu o tom, co to znamená být třetí zemí. Je potěšitelné, že uzavřená dohoda nám pomůže v tomto dialogu pokračovat. 

profesorka Danuta Hübner

poslankyně Evropského parlamentu