Dostupné jazyky:

Úvodník

Nech je tento rok predvídateľnejší a prinesie nám viac pokoja a radosti!

Milé čitateľky, milí čitatelia,

začiatok roka 2021 je ešte stále poznačený pandémiou COVID-19, lockdownom a zúfalou situáciou na trhu práce. Je tu však aj nádej na lepšie časy vďaka vakcíne. Tento rok bude dôležité zabezpečiť dávku pre každého a presvedčiť ľudí, aby sa dali zaočkovať. Ako sa bude situácia zlepšovať, čoraz viac sa budeme zameriavať na obnovu a formovanie Európy po pandémii.

Portugalsko, ktoré od 1. januára prevzalo predsedníctvo Rady EÚ, rozhodne zaujalo takýto širší prístup zameraný na budúcnosť. Prioritami Lisabonu je prekonať hospodársku krízu a pomocou spravodlivej, zelenej a digitálnej obnovy zmierniť jej dosah na občanov.

Dôležité dátumy


24. – 25. februára 2021, Brusel
plenárne zasadnutie EHSV


18. – 19. marca 2021, Brusel
Vaša Európa, váš názor 2021

„Jedna otázka pre...“

„Jedna otázka pre...“

V našej časti „Jedna otázka pre...“ kladieme členom a členkám EHSV otázky na aktuálne témy, ktoré považujeme za obzvlášť relevantné.
 

Za silné partnerstvo medzi EÚ a USA

Dimitris Dimitriadis, predseda sekcie pre vonkajšie vzťahy

Nová transatlantická agenda je v súčasnosti najvyššou prioritou politického programu všetkých európskych inštitúcií. Náš výbor, najmä sekcia pre vonkajšie vzťahy, s touto agendou vo veľkej miere súhlasí, čo sme vyjadrili aj na nedávnej schôdzi nášho monitorovacieho výboru Transatlantické vzťahy, na ktorej sa zúčastnili veľmi prominentní hostia, ktorí zdôraznili význam intenzívneho a stabilného dialógu s občianskou spoločnosťou. Vo svojom vyhlásení to potvrdila aj predsedníčka EHSV a aj ja sám v mojej reakcii na voľby v USA, pričom som vyjadril nádej na silné partnerstvo pri riešení globálnych výziev.

Hádajte, kto je naším hosťom...

Špeciálny hosť

Každý mesiac Vám predstavíme jedného špeciálneho hosťa. Pôjde o známu európsku osobnosť, o ktorej sa hovorí v médiách a ktorá sa s nami podelí o svoj pohľad na svet, ponúkne nové impulzy, poskytne inšpiráciu a umožní nám rozšíriť si obzory.

Náš špeciálny hosť – profesorka Danuta Hübner – sa s čitateľmi delí o svoj názor na brexit

Konzultačné referendum, v ktorom občania Spojeného kráľovstva odpovedali na otázku, či by ich krajina mala vystúpiť z Európskej únie, sa konalo 23. júna 2016. Tesnou väčšinou hlasov napokon britskí občania podporili odchod z EÚ. Výsledky boli v jednotlivých častiach krajiny odlišné: v Škótsku, Severnom Írsku a tiež v Londýne sa ľudia vyslovili proti odchodu. Po referende však nasledoval záväzok vlády Spojeného kráľovstva dosiahnuť brexit. 1. februára 2020 nadobudla platnosť dohoda o vystúpení, ktorou sa umožnilo 11-mesačné prechodné obdobie. Tým sa zabezpečila právna istota pre všetkých, ktorých sa brexit týka. Následne od 1. januára 2021, keď nadobudla platnosť dohoda o budúcich vzťahoch, sa Spojené kráľovstvo oficiálne stalo treťou krajinou. 

Aktuality EHSV

Portugalské predsedníctvo EÚ sa zameria na plnenie VFR, dohodu o brexite a očkovanie

1. januára prevzalo Portugalsko predsedníctvo Rady EÚ s mottom „Čas na výsledky: spravodlivú, zelenú a digitálnu obnovu“.

Portugalské predsedníctvo bude čeliť náročnej úlohe uviesť do praxe dohody o viacročnom rozpočte EÚ (VFR) a o Fonde obnovy uzavreté v poslednej etape nemeckého predsedníctva, vykonávať dohodu so Spojeným kráľovstvom o brexite a dohliadať na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Európe.

EHSV privítal významnú írsku aktivistku za práva osôb so zdravotným postihnutím Sinéad Burke

Európsky hospodársky a sociálny výbor usporiadal 2. decembra v rámci svojho plenárneho zasadnutia diskusiu s írskou aktivistkou za práva osôb so zdravotným postihnutím Sinéad Burke, ktorá bola zameraná na posilnenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím a ich začlenenie do všetkých oblastí hospodárskeho, sociálneho a politického života v EÚ a mimo nej.

Zjednotenie práv osôb so zdravotným postihnutím

Pripomeňte si s nami niektoré z kľúčových momentov virtuálnej tlačovej konferencie pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím 2020, ktorú 2. decembra 2020 zorganizovalo tlačové oddelenie.

EHSV požaduje zmenu volebného zákona EÚ

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzval Európsky parlament (EP), Radu EÚ a členské štáty, aby urýchlene zmenili akt o voľbách z roku 1976 tak, aby sa všetkým občanom EÚ so zdravotným postihnutím zaručilo skutočné právo voliť vo voľbách do EP v roku 2024.

Blahoželáme k zaisteniu komplexného partnerstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Spoločné vyhlásenie predsednícky Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Christy Schweng a predsedu monitorovacej skupiny EHSV pre brexit Jacka O'Connora.

Blahoželáme vyjednávačom Európskej únie a Spojeného kráľovstva k úspešnému uzavretiu nesmierne zložitých a ťažkých rokovaní o obchodnej dohode zásadného významu pre ľudí v Spojenom kráľovstve, ako aj v celej Európe.

EHSV s uspokojením konštatuje, že v rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 boli zohľadnené názory občianskej spoločnosti

EHSV víta, že hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ prijali 10. decembra 2020 viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027. Kompromis o rozpočte EÚ a Fonde obnovy, ako aj mechanizmus právneho štátu zohľadňujú proaktívny a komplexný príspevok EHSV, pokiaľ ide o podporu ambicióznejšieho VFR pre EÚ.

#DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: je načase, aby naša demokracia dobehla technologický vývoj

Európska komisia svojimi najnovšími iniciatívami na reguláciu digitálnych služieb a trhov zabezpečí, že poskytovatelia prevezmú zodpovednosť za služby, ktoré ponúkajú, a že digitálni giganti nevnútia európskym trhom vlastné pravidlá, oznámila výkonná podpredsedníčka Komisie Margrethe Vestagerová na decembrovom plenárnom zasadnutí EHSV.

Verejné služby členských štátov sú nevyhnutné na zabezpečenie demokracie a právneho štátu v EÚ

EHSV podporuje súbor spoločných zásad verejných služieb s cieľom pomôcť členským štátom v plnom rozsahu dodržiavať princípy demokracie a právneho štátu.

Nový pakt EÚ o migrácii a azyle: premárnená príležitosť na potrebný nový začiatok

Nový pakt EÚ o migrácii a azyle sa stal terčom ostrej kritiky na konferencii na vysokej úrovni, ktorú usporiadal EHSV. Zástupcovia občianskej spoločnosti, think-tankov a Európskeho parlamentu dospeli k záveru, že nový pakt neprináša zmeny potrebné na vytvorenie vhodného spoločného európskeho migračného a azylového systému.

Jednotné európske nebo – nový návrh Komisie nemusí stačiť

Európska komisia a zainteresované strany v oblasti letectva by sa mali vrátiť k diskusnému stolu s cieľom objasniť ambície nového nariadenia o jednotnom európskom nebi, uvádza EHSV v novoprijatom stanovisku.

Technológia blockchainu a ťažobný priemysel: spoločná budúcnosť

Blockchain

Technológia blockchainu by mohla ponúknuť užitočné riešenia pre ťažobný priemysel budúcnosti, pri digitálnej transformácii by sa však malo prihliadať na sociálne dôsledky. To bolo hlavné posolstvo online stretnutia za okrúhlym stolom, ktoré 14. decembra 2020 zorganizovala poradná komisia EHSV pre priemyselné zmeny (CCMI).

Kľúčom k úspechu Európskeho klimatického paktu je zabezpečenie väčšej angažovanosti

EU Climate Pact

EHSV teší, že Európska komisia zohľadnila jeho odporúčania v návrhoch týkajúcich sa Európskeho klimatického paktu, ktorý podporuje existujúce a nové opatrenia v oblasti klímy pomocou partnerského učenia, vzdelávania, budovania kapacít, odstraňovania prekážok a ľahšieho prístupu k financovaniu.

EHSV sa pripája k úsiliu EÚ o obnovenie vzťahov s USA

V nadväznosti na voľby v Spojených štátoch amerických sa 15. decembra zišiel monitorovací výbor EHSV Transatlantické vzťahy, aby pomohol obnoviť silné partnerstvo s občianskou spoločnosťou USA.

Aktuality skupín

Európske podniky sú pripravené vydať sa na cestu zelenej a digitálnej transformácie

Predseda skupiny Zamestnávatelia Stefano Mallia

Klimatická neutralita a digitálne líderstvo nebudú pre Európu ľahkou úlohou. Transformačný program Európskej zelenej dohody je nevyhnutný a zároveň náročný. Niektorí vrcholoví manažéri to považujú za herkulovskú úlohu, no zamestnávatelia v EÚ sú pripravení preradiť a urýchliť proces zelenej a digitálnej transformácie.

Potrebná rovnováha medzi sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi otázkami pri priemyselnej transformácii

Skupina Pracovníci v EHSV

Priemyselná zmena môže priniesť lepšie pracovné miesta a pracovné podmienky, ako aj udržateľný rast a inkluzívnosť. No môže znamenať aj prehlbujúcu sa nerovnosť a chudobu, rastúcu nezamestnanosť určitých skupín a prípadne roztrieštenosť v oblasti sociálnej súdržnosti, ktorá ohrozí EÚ a samotnú demokraciu.

Chudoba samostatne zárobkovo činných osôb – často opomínaná téma

Ronny Lannoo, člen skupiny Rozmanitá Európa v EHSV a belgickej organizácie malých a stredných podnikov UNIZO

Na samostatne zárobkovo činné osoby sa často hľadí ako na tých, ktorí rýchlo zarobili a sú úspešní. Tento zjednodušený pohľad zatieňuje mnohé výzvy, ktorým podnikatelia čelia. Samostatná zárobková činnosť ide vždy ruka v ruke s rizikami v podnikateľskej aj súkromnej sfére.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Výstava EHSV: sociálny rozmer ako jeden z hlavných prvkov portugalského predsedníctva Rady EÚ

Práve v období, keď sa predsedníctva Rady EÚ ujíma Portugalsko, ktoré si stanovilo za jednu zo svojich priorít sociálnu agendu, hostí EHSV virtuálnu výstavu diela portugalskej umelkyne Marie Reis Roche vzdávajúcceho hold medziľudským vzťahom a solidarite.

EHSV spojí mladých ľudí z celej Európy, aby spoločne prišli s nápadmi, ako prekonať klimatickú krízu

Podujatie EHSV určené mládeži Vaša Európa, váš názor sa v roku 2021 uskutoční podľa vzoru konferencie Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP). Stredoškoláci a stredoškoláčky budú môcť na ňom predstaviť svoje názory na to, ako riešiť klimatickú krízu a priblížiť sa k ambicióznemu cieľu klimatickej neutrality do roku 2050.