Observatorul dezvoltării durabile (ODD)

Misiunea sa centrală este să promoveze durabilitatea în UE, astfel încât să se înainteze pe calea prosperității economice, a incluziunii sociale și a responsabilității față de mediu, în mod integrat și echilibrat. Observatorul și-a asumat angajamentul de a stimula participarea activă a cetățenilor și a societății civile în tranziția către o Europă mai durabilă. El este singurul organism din cadrul instituțiilor europene care este dedicat exclusiv promovării politicilor în materie de durabilitate în toate sectoarele.

Membrii săi provin dintr-o gamă largă de grupuri de interese, cu experiență în toate domeniile noastre de activitate și cu contacte de anvergură în cadrul organizațiilor societății civile din statele membre ale UE.

Observatorul dezvoltării durabile facilitează dialogul și parteneriatele dintre societatea civilă și instituțiile UE în domeniul dezvoltării durabile, prin organizarea de audieri publice, de conferințe, de platforme pentru schimbul de bune practici, dar și prin ateliere și studii de impact și contribuind la avizele Comitetului. Unicitatea Observatorului dezvoltării durabile constă în faptul că reunește oameni și organizații cu o gamă largă de interese și determinări contextuale care, în absența lui, s-ar afla rareori în același spațiu, pentru a stabili contacte și a explora noi căi de a aborda problemele de dezvoltare durabilă. Colaborăm cu organisme similare de la nivel național, cum sunt consiliile pentru dezvoltare durabilă, precum și cu partenerii sociali și alte organizații ale societății civile, din interiorul și din afara Europei. 

Downloads

SDO Work Programme 2023-2025
SDO - Work Programme 2020-2023
Activity report 2020-2023 Sustainable Development Observatory