Educația și formarea profesională

Educația și formarea profesională sunt de o importanță crucială pentru viitorul Europei. Iată de ce UE a ales drept prim principiu-cheie al Pilonului european al drepturilor sociale „dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții favorabile incluziunii și de înaltă calitate”. Educația și formarea profesională urmăresc, mai presus de orice, pregătirea viitorilor cetățeni ai Europei, astfel încât să aibă conștiința responsabilităților lor într‑o societate multiculturală și incluzivă și să fie bine echipați pentru a contribui la o economie europeană competitivă. Într-o societate care trebuie să reacționeze rapid la noi provocări, cum ar fi utilizarea sporită a tehnologiei, care afectează toate locurile de muncă și toate sectoarele economice, învățarea pe tot parcursul vieții a devenit o nouă prioritate, deoarece dă posibilitatea angajatorilor și angajaților să răspundă cu succes la realitățile pieței, iar șomerilor - să se recalifice sau să-și ridice gradul de calificare, astfel încât să poată reintra pe piața muncii; acest tip de învățare este deosebit de valoros pentru persoanele din grupurile sociale vulnerabile, cum ar fi persoanele vârstnice și cele slab calificate.

Responsabilitatea pentru sistemele naționale de educație și formare le revine statelor membre, în timp ce UE are competența de a desfășura acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acestora cu inițiative precum Erasmus +, care sprijină o gamă largă de proiecte și Noua agendă pentru competențe, care ajută cetățenii să-și găsească locuri de muncă de calitate și să-și îmbunătățească șansele de reușită în viață.

În avizele și rapoartele sale de informare relevante, CESE a apărat dreptul cetățenilor la educație de calitate, la programe de ucenicie și stagii, precum și la șanse egale pe o piață a muncii incluzivă.