IMPOZITAREA

Scopul inițial al impozitării este de a genera venituri pentru guverne; ea are incidență însă și asupra altor domenii de politică, precum concurența, ocuparea forței de muncă și investițiile.

Impozitele sunt colectate de la persoane fizice și societăți și percepute pe venituri, consum, patrimoniu, proprietate sau anumite activități economice. Nerespectarea acestei obligații se pedepsește prin lege.

Impozitarea reprezintă un instrument valoros pentru autoritățile publice, deoarece poate fi utilizată pentru a influența comportamentul actorilor economici. De aceea, statele membre își apără prerogativele în acest domeniu, ceea ce face ca armonizarea la nivelul UE să fie mai dificil de realizat. Trebuie amintit faptul că întreaga legislație europeană în domeniul impozitării necesită unanimitate în cadrul Consiliului.

Dat fiind impactul amplu al impozitelor, statele membre tind uneori să păstreze anumite măsuri fiscale din motive de competitivitate, chiar dacă ele sunt considerate a fi dăunătoare pentru UE, în ansamblu.

Poziția CESE cu privire la impozitare

CESE este de părere că statele membre subestimează gradul de armonizare fiscală necesar pentru ca uniunea economică și monetară să funcționeze în mod eficient; este nevoie de mai multe progrese în această privință. CESE pledează pentru o mai bună armonizare și aliniere, cu eliminarea obstacolelor fiscale din calea comerțului transfrontalier pe piața internă. Este nevoie de o cooperare mai strânsă și mai cuprinzătoare între statele membre pentru a combate frauda și evaziunea fiscală, inclusiv planificarea fiscală agresivă. În ceea ce privește impozitele indirecte, CESE se pronunță în favoarea creării unui spațiu unic solid de TVA în Europa.