Energia

This page is also available in

În trecut, în Europa o mare parte din aprovizionarea cu energie se baza pe resurse poluante, deseori costisitoare și deseori importate din țări terțe. Acest model a devenit nesustenabil. Schimbările climatice determină societatea să reducă emisiile de gaze cu efect de seră dar, securitatea energetică a Europei este în continuare în pericol.

Care sunt obiectivele CESE în ceea ce privește politica energetică?

  • să abordeze deschis chestiuni sociale legate de schimbările din producție și din modul de utilizare a resurselor energetice;
  • să permită industriei să profite de oportunitățile tehnologice și economice ale tranziției spre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, ținând seama în același timp de preocupările cu privire la creșterea costurilor energiei, la denaturarea pieței și la fiabilitatea aprovizionării cu energie;
  • să apere interesele consumatorilor, în special ale grupurilor vulnerabile expuse riscului sărăciei energetice, în ceea ce privește accesul la energie, prețurile și gama de opțiuni, oferindu-le în același timp posibilitatea de a deveni participanți activi pe piață;
  • să se asigure că cetățenii sunt implicați în elaborarea politicii energetice a UE.

Cum urmărește Comitetul aceste obiective?

CESE se implică în politicile energetice ale UE, în special în „uniunea energetică” a Comisiei Europene, prin intermediul avizelor, al evenimentelor pe care le organizează și al dialogului european privind energia.

  • De la lansarea uniunii energetice, în 2015, CESE a elaborat numeroase avize, în special ca răspuns la pachetele majore, cum ar fi cel intitulat „Energie curată pentru toți europenii”.
  • CESE promovează un dialog european privind energia, la care participă experți, părți interesate și factori de decizie din întreaga Europă. În contextul acestui dialog, se organizează, în special, o audiere anuală pe tema raportului privind starea uniunii energetice, care urmărește să transmită ideile și întrebările prezentate de cetățenii și societatea civilă organizată din Europa factorilor de decizie din UE.
  • Membrii CESE organizează audieri publice și conferințe și participă activ la evenimente externe, cum ar fi Forumul anual privind infrastructura energetică, Forumul european privind energia nucleară și Forumul cetățenesc pentru energie.