Ocuparea forței de muncă

Pe fondul redresării economice modeste din ultimii ani, numărul total al locurilor de muncă din UE a crescut și șomajul a scăzut. Cu toate acestea, ratele actuale ale șomajului pe termen lung și șomajului în rândul tinerilor rămân inacceptabile. Prioritatea principală a Europei trebuie să fie de a crea mai multe locuri de muncă de calitate. Aceasta este o piatră de încercare, în special în contextul vectorilor structurali ai schimbării, cum ar fi inovarea tehnică și globalizarea, care prezintă atât oportunități, cât și provocări pentru piața forței de muncă.

Statele membre sunt principalele responsabile de politica în domeniul ocupării forței de muncă. Cu toate acestea, UE colaborează cu ele pentru a urma o strategie coordonată: strategia europeană de ocupare a forței de muncă. UE încurajează cooperarea între statele membre și sprijină și evaluează eforturile depuse, mai ales prin intermediul semestrului european, al liniilor directoare privind ocuparea forței de muncă și al monitorizării politicilor naționale (raportul comun privind ocuparea forței de muncă, programele naționale de reformă și recomandările specifice fiecărei țări).

Comisia Europeană are obligația de a consulta CESE cu privire la aspectele legate de ocuparea forței de muncă. CESE a adoptat avize cu privire la toate inițiativele principale de la nivelul UE (de exemplu, Pilonul european al drepturilor sociale, orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă, pachetul privind ocuparea forței de muncă, Garanția pentru tineret).

Aspectele legate de ocuparea forței de muncă sunt, de obicei, acoperite de Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie (SOC) și, mai precis, de Observatorul pieței forței de muncă, ce monitorizează tendințele și provocările care afectează forța de muncă și piața muncii din Europa.