Comisia consultativă pentru mutații industriale (CCMI)

This page is also available in

Comisia consultativă pentru mutații industriale (CCMI) examinează în mod constant modificările produse în industrie într-o gamă largă de sectoare, abordându-le din perspectiva valorilor intrinseci modelului economic și social european.

CCMI a urmat Comitetului consultativ al CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului), atunci când acesta s-a dizolvat, la 23 iulie 2002. Ea este înființată ca un organism distinct în cadrul CESE și are competențe extinse la toate sectoarele industriale, atât cele destinate producției, cât și cele destinate serviciilor.

CCMI este alcătuită din membri ai CESE și delegați externi.

Cei din urmă sunt numiți de CESE dintre membrii asociațiilor care reprezintă societatea civilă la nivel european.

Președintele CCMI este membru al CESE, iar copreședintele este delegat.

Misiunea CCMI este:

  • de a acoperi în continuare domeniile cărbunelui și oțelului și lanțurile de producție și de consum ale acestora în care UE este activă;
  • de a acoperi impactul mutațiilor industriale asupra altor sectoare industriale și de servicii și, la un nivel mai general, de exemplu, asupra ocupării forței de muncă, a politicii structurale și sociale, a dezvoltării durabile, a tranziției energetice etc.;
  • mai recent, de a acoperi mutațiile industriale digitale și impactul de natură sectorială și societală al acestora, de exemplu în ceea ce privește sectorul serviciilor și sectorul financiar, sectorul autovehiculelor, sectorul sănătății, precum și impactul mutațiilor industriale digitale asupra formării, a educației, a parteneriatelor public-privat, a dialogului social și civil și, în general, asupra tranziției de la modelul Industria 4.0 la modelul Societate 4.0.

CCMI își poate exprima opiniile prin intermediul avizelor obligatorii, în temeiul dispozițiilor din tratat, al avizelor opționale și exploratorii la solicitarea Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei, precum și al avizelor din proprie inițiativă, al rapoartelor de informare și al organizării de conferințe și audieri.

CCMI menține o relație de strânsă colaborare cu alte instituții și agenții ale UE și cu organizații din toate domeniile relevante.

Downloads

General introduction of the CCMI and current main orientations

General introduction of the CCMI and current main orientations

CCMI POLITICAL ACTION GUIDELINES AND WORK PROGRAMME FOR 2021

End of mandate reports – CCMI 2018-2020 – Pres.: L. STUDNICNA

Compilation - end-of-mandate reports