Politici climatice

Adoptarea Acordului de la Paris privind schimbările climatice a marcat o nouă eră în materie de cooperare globală, astfel încât lumea în care trăim să caute soluții de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, pentru a menține creșterea temperaturii la nivel global sub pragul de 2°C. CESE este foarte activ în ceea ce privește chestiunile climatice, în sprijinirea Acordului de la Paris, organizând reuniuni pentru a încuraja implicarea activă a societății civile. CESE elaborează avize care acoperă o gamă largă de aspecte precum justiția climatică, o tranziție echitabilă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și necesitatea unei colaborări în materie de guvernanță pe mai multe niveluri privind schimbările climatice, care să implice mai multe părți interesate. CESE participă anual la Conferința părților la CCONUSC și la reuniunile la nivel înalt privind clima ale societății civile, care reunesc actori nestatali.