Agricultura, dezvoltarea rurală și pescuitul

Politica agricolă comună (PAC) este o politică esențială a UE, prin care se asigură aprovizionarea durabilă cu alimente sigure și de bună calitate a celor 500 de milioane de cetățeni ai UE la prețuri accesibile, precum și un nivel de venituri rezonabil pentru 11 milioane de agricultori din UE și care joacă un rol esențial din perspectiva dezvoltării sociale, economice și de mediu a zonelor rurale europene.

PAC s-a aflat în slujba Europei și a cetățenilor UE în ultimii 60 de ani. Cu toate acestea, lumea a suferit transformări profunde de la lansarea PAC, în 1962. Schimbările climatice, pierderile de biodiversitate, degradarea calității solurilor, deficitul de apă, depopularea zonelor rurale și obstacolele din calea reînnoirii generaționale se numără printre principalele provocări cu care se confruntă în prezent agricultura europeană.

Prin intermediul Secţiunii pentru agricultură, dezvoltare rurală şi protecţia mediului (NAT), acționăm în direcția promovării agriculturii durabile și a dezvoltării teritoriale echilibrate în Europa.

Astfel, jucăm un rol activ în a propune măsuri politice mai eficiente și posibile soluții pentru a asigura protecția mediului și pentru o utilizare mai eficientă a resurselor naturale în agricultură, pentru crearea de locuri de muncă în zonele rurale, pentru furnizarea de formare profesională continuă, sprijinirea proprietarilor de exploatații mici, a femeilor și a tinerilor, pentru asigurarea proprietății asupra terenurilor și a unor alimente sigure și de calitate ridicată. De asemenea, am pledat pentru o dezvoltare mai echilibrată a tuturor zonelor UE, cu scopul de a spori atractivitatea zonelor rurale, în confruntarea cu procesul accelerat de urbanizare din Europa.