Drepturile fundamentale și drepturile cetățenilor

This page is also available in

Uniunea Europeană nu este doar o piață comună, ci reprezintă o uniune bazată pe valori comune, care modelează identitatea europeană. Aceste valori sunt înscrise în Tratatul privind Uniunea Europeană și includ, de asemenea, drepturile, libertățile și principiile consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale: „Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile și universale ale demnității umane, libertății, egalității și solidarității; aceasta se întemeiază pe principiile democrației și statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul acțiunii sale, instituind cetățenia Uniunii și creând un spațiu de libertate, securitate și justiție.”

Carta reunește într-un text unic toate drepturile personale, civice, politice, economice și sociale de care beneficiază toți cetățenii Uniunii și se aplică instituțiilor UE și statelor membre atunci când pun în aplicare legislația UE.

Orice cetățean al unui stat membru deține, în mod implicit, cetățenia Uniunii, în plus față de cetățenia sa națională. Drepturile pe care le implică cetățenia UE includ, printre altele, dreptul de a circula și a locui liber pe teritoriul UE. Un grup de un milion de cetățeni europeni pot solicita în mod direct Comisiei Europene să propună o anume inițiativă legislativă (Inițiativa cetățenească europeană).

CESE se implică foarte activ în promovarea drepturilor fundamentale, a statului de drept și a democrației și, în special, în combaterea discriminării pe motive de rasă, origine etnică, handicap sau gen.