Dezvoltarea durabilă

În septembrie 2015, liderii mondiali au adoptat agenda ONU intitulată „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, care stabilește o serie de obiective de dezvoltare durabilă (ODD) pentru a pune capăt sărăciei, a proteja planeta, a asigura protecția drepturilor omului și a garanta prosperitatea tuturor. Adoptarea acestei agende marchează o schimbare istorică în direcția unei noi paradigme, prin abordarea disparităților economice, sociale și de mediu într-o manieră universală și integrată. Acest proces reflectă pe deplin valorile europene pe care le reprezintă justiția socială, guvernanța democratică, economia socială de piață și protecția mediului.

Prin intermediul Observatorului dezvoltării durabile, pledăm în favoarea unei Europe care să constituie un exemplu la nivel mondial, respectând pe deplin și punând în aplicare Agenda 2030 a ONU.

Am identificat, în special, următoarele domenii principale de politică, propice tranziției către dezvoltarea durabilă în UE:

  • o tranziție justă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;
  • o tranziție către o societate și o economie favorabile incluziunii sociale, care respectă munca decentă și drepturile omului;
  • o tranziție către sisteme durabile de producție și consum al alimentelor;
  • realizarea de investiții în inovare și în modernizarea infrastructurii pe termen lung și încurajarea întreprinderilor durabile;
  • punerea comerțului în serviciul dezvoltării durabile globale.

ODD acționează pentru tratarea tuturor acestor tranziții de manieră coerentă și integrată, pentru a optimiza beneficiile la nivelul societății.