CATEGORIA „VIAȚĂ ASOCIATIVĂ”

Categoria „Viață asociativă” este alcătuită din membri care provin din viața asociativă la nivel național și/sau european și reprezintă fundații, asociații, ONG-uri și alte forme de asociere care promovează supremația statului de drept, libera circulație a persoanelor și protecția libertăților civile și a drepturilor omului. Într-un moment în care libertatea de asociere este periclitată și când, la un nivel mai general, organizațiile vieții asociative trebuie să treacă la o etapă superioară pentru a-și păstra libertatea și independența, membrii categoriei au intenția de a propune CESE teme de reflecție și politici publice pentru a contribui la relansarea societății civile europene.

Termenul de „viață asociativă” se referă la rolul de mediere jucat de organismele intermediare între particulari și stat în calitate de gardian al interesului general, și la valorile lor centrale, cum ar fi respectul reciproc și altruismul, ale căror corolare sunt pluralismul și beneficiul pentru societate.

Viața asociativă reflectă marea diversitate de interese și identități care se manifestă în cadrul societății contemporane și are ca misiune să acționeze astfel încât să fie create condiții pentru un dialog civic autentic. În peisajul mai degrabă întunecat al unui mediu tot mai marcat de intoleranță, nedreptate socială și de restrângerea spațiului civic, perspectiva consolidării societății civile lasă să se întrevadă o rază de speranță.

Secretariatul categoriei este asigurat de Grupul „Organizații ale societății civile” (Grupul III).