Afacerile sociale

This page is also available in

UE are 25 de milioane de șomeri și 122 de milioane de persoane expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Aceste cifre necesită o mai mare convergență economică, pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni. Este neapărat nevoie de politici active și incluzive privind piața forței de muncă, astfel încât cetățenii să aibă acces la locuri de muncă decente, iar existența unor sisteme de protecție socială echitabile și eficiente este determinantă pentru asigurarea protecției sociale pentru toți și a incluziunii sociale pentru cei care încă sunt excluși din societate.

Domeniul afacerilor sociale cuprinde teme precum crearea de locuri de muncă decente, securitatea socială, protecția și incluziunea socială, reducerea sărăciei, egalitatea dintre femei și bărbați, nevoile persoanelor cu handicap, ale copiilor și ale familiilor, tineretul, vârstnicii și minoritățile, cum ar fi romii, accesul la serviciile de sănătate, justiția, educația, cultura și sportul, voluntariatul și cetățenia activă. Obiectivul său principal, comun tuturor subdomeniilor, este de a pune oamenii pe picior de egalitate în centrul politicii sociale, iar principalul său instrument politic la nivelul UE este pilonul european al drepturilor sociale.

Alte teme strâns legate de afacerile sociale sunt ocuparea forței de muncă, educația și formarea, migrația și azilul, precum și drepturile fundamentale și cetățenești, care sunt și ele acoperite în principal de Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie (SOC). Observatorul pieței forței de muncă al SOC monitorizează în mod specific provocările care afectează forța de muncă a Europei și piața muncii. Grupurile de studiu temporare „Drepturile persoanelor cu handicap” și „Integrarea romilor” abordează preocupările specifice respective. În plus, prin avizele sale în acest domeniu, CESE a creat un acquis social considerabil.