Migrația și azilul

O politică europeană orientată către viitor și cuprinzătoare privind migrația și azilul, bazată pe solidaritate, reprezintă un obiectiv‑cheie pentru Uniunea Europeană. Politica în materie de migrație urmărește să instituie o abordare echilibrată a imigrației legale și a celei neregulamentare.

Societatea civilă organizată joacă un rol important în asigurarea unei dimensiuni sociale și a valorii adăugate pentru politicile europene în materie de imigrație. Societatea civilă contribuie, de asemenea, prin sprijinul acordat refugiaților și migranților, la o gestionare mai umană a migrației și la integrarea cu succes a nou-veniților. Incluziunea socială a acestora poate avea loc doar la nivel local, cum ar fi la locul de muncă, la școală și în organizații.

Aspectele legate de migrație sunt tratate de Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie (SOC) sau de Secțiunea pentru relații externe (REX). Grupul de studiu tematic „Imigrație și integrare” (IMI) își desfășoară activitatea sub auspiciile Secțiunii SOC, organizând evenimente axate pe rolul societății civile în domeniul gestionării migrației și integrării.

Secțiunea SOC asigură, de asemenea, secretariatul pentru Forumul european privind migrația (FEM), pe care CESE îl organizează împreună cu Comisia Europeană. FEM este o platformă de dialog între societatea civilă și instituțiile europene, pe chestiuni referitoare la migrație, azil și integrarea resortisanților țărilor terțe. Cel puțin o dată pe an, el reunește reprezentanți ai organizațiilor societății civile, ai autorităților locale și regionale, ai statelor membre și ai instituțiilor UE.