Premiul pentru societatea civilă

This page is also available in

Răsplătirea excelenței în inițiativele societății civile

Scopul Premiului CESE pentru societatea civilă, creat în 2006, este de a răsplăti și încuraja inițiativele și realizările concrete ale organizațiilor societății civile și/sau ale persoanelor fizice – la toate nivelurile: european, național, regional și local – care contribuie în mod semnificativ la promovarea identității și integrării europene.

Aceste realizări și inițiative trebuie să fie creative și inovatoare și să aibă un impact pozitiv și de lungă durată asupra modului în care percepe publicul larg Europa și procesul de integrare europeană.

Tema specifică pentru fiecare ediție a premiului este stabilită de către președintele CESE.

Prin acordarea acestui premiu, Comitetul își propune să sensibilizeze opinia publică cu privire la contribuția substanțială pe care o pot avea organizațiile societății civile și/sau cetățenii la crearea unei identități și a unei cetățenii europene care să întruchipeze valorile comune ce stau la baza integrării europene.

Pentru informații suplimentare privind Premiul CESE pentru societatea civilă, vă rugăm să accesați: Premiul CESE pentru societatea civilă