Observatorul tranziției digitale și al pieței unice (OPU)

Observatorul tranziției digitale și al pieței unice (OPU) a fost creat cu scopul de a oferi CESE o structură orizontală flexibilă, care să îi permită:

  • să analizeze modul de funcționare a pieței unice digitale,
  • să identifice neajunsurile și obstacolele și
  • să propună soluții.

Observatorul se concentrează pe dezvoltarea pieței unice digitale a UE și, în cadrul CESE, desfășoară activități legate de inteligența artificială și de Agenda digitală.

Dat fiind că este un organism creat recent, se așteaptă ca el să utilizeze metode de lucru noi și inovatoare.

Downloads

DSMO Work programme 2023-2025
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market
Digital Transition and Single Market Observatory activities roadmap for 2024 focus on general-purpose AI.