Industria și mutațiile industriale

Europa are nevoie de o politică industrială durabilă, care să promoveze o tranziție echitabilă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Pentru aceasta, inovarea, investițiile și formarea profesională sunt esențiale. Noi concepte, cum ar fi industria 4.0 și inteligența artificială, aduc cu sine provocări și oportunități care trebuie abordate. În calitatea sa de reprezentant al societății civile europene, CESE s-a situat în prim-planul acestei dezbateri.

Abordarea mutațiilor industriale constituie una dintre provocările majore ale secolului al XXI-lea. În toate domeniile de activitate au loc evoluții economice și sociale, adeseori legate de impactul revoluției digitale, al tranziției energetice și al globalizării. Va trebui ca atât sectoarele tradiționale – cum ar fi industria grea –, cât și sectoarele emergente, din industriile mai ecologice și bazate pe cunoaștere, să elaboreze o abordare proactivă, anticipând schimbările, adaptându-se la ele și gestionându-le, prin intermediul unor noi tehnologii durabile și noi locuri de muncă și printr-un proces de recalificare pe măsura provocărilor ridicate de industria 4.0.