CERCETARE ȘI INOVARE

This page is also available in

Cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru îmbunătățirea competitivității, promovarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și abordarea provocărilor societale. Recunoscând aceasta, CESE monitorizează punerea în aplicare a ambițiosului program al UE pentru cercetare și dezvoltare Orizont 2020. De asemenea, CESE participă activ la dezbaterea privind cercetarea și inovarea responsabilă (CIR), un concept al cărui scop este integrarea părților interesate în acest proces, pentru a găsi împreună soluții durabile și favorabile incluziunii la provocările societale cu care ne confruntăm în prezent.