Politica de coeziune, regională și urbană

Politica regională a UE este principala politică de investiții a UE. Scopul său este de a sprijini crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, în toate regiunile și orașele din Uniunea Europeană.

Pentru îndeplinirea acestor obiective și pentru a se răspunde diferitelor nevoi în materie de dezvoltare din toate regiunile UE, s-au pus deoparte pentru politica de coeziune 351,8 miliarde EUR – aproape o treime din bugetul total al UE –, pentru perioada 2014-2020. Solidaritatea este un principiu fundamental al Uniunii Europene, iar politica regională este cea care îl pune în practică, în special în regiunile mai puțin dezvoltate, care sunt afectate de deficiențe demografice grave sau care sunt defavorizate din punct de vedere geografic, cum ar fi insulele și regiunile transfrontaliere și muntoase. Politica regională și de coeziune acoperă, în același timp, regiunile ultraperiferice și zonele urbane.

CESE și politica regională și urbană

CESE sprijină eforturile depuse în cadrul politicii regionale a UE pentru a consolida solidaritatea și a promova dezvoltarea. Avizele sale au scos mereu în evidență rolul activ al politicii în consolidarea coeziunii dintre diferitele regiuni ale UE. CESE pledează în favoarea principiului parteneriatului și contribuie la punerea sa în practică. Dincolo de avizele sale, prin membrii săi, CESE, joacă un rol proactiv în discuții și în sprijinirea activităților societății civile. Există un interes deosebit în consolidarea cooperării teritoriale care depășește frontierele administrative și abordează nevoile reale de la nivel local (cum ar fi în zonele macroregionale și în cele urbane funcționale). CESE pledează pentru inițiativele europene în favoarea dezvoltării și integrării zonelor urbane la nivelul întregii Uniuni și le sprijină în mod activ.