POLITICA DE COEZIUNE, REGIONALĂ ȘI URBANĂ

This page is also available in

Politica regională a UE este o politică de investiţii ce vizează reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale în UE, precum și promovarea coeziunii, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă. Investițiile de 351,8 miliarde EUR alocate pentru perioada 2014-2020 sunt utilizate pentru punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020. Solidaritatea este un principiu fundamental al Uniunii Europene, iar politica regională este cea care îl pune în practică, în special în regiunile mai puțin dezvoltate, care sunt afectate de deficiențe demografice grave sau care sunt defavorizate din punct de vedere geografic, cum ar fi insulele și regiunile transfrontaliere și muntoase. Politica regională și de coeziune acoperă, în același timp, regiunile ultraperiferice și zonele urbane.

CESE și politica regională și urbană

CESE sprijină eforturile depuse în cadrul politicii regionale a UE pentru a consolida solidaritatea și a promova dezvoltarea. Avizele sale au scos mereu în evidență rolul activ al politicii în consolidarea coeziunii dintre diferitele regiuni ale UE. CESE pledează în favoarea principiului parteneriatului și contribuie la punerea sa în practică. Dincolo de avizele sale, prin membrii săi, CESE, joacă un rol proactiv în discuții și în sprijinirea activităților societății civile. Există un interes deosebit în consolidarea cooperării teritoriale care depășește frontierele administrative și abordează nevoile reale de la nivel local (cum ar fi în zonele macroregionale și în cele urbane funcționale). CESE pledează pentru inițiativele europene în favoarea dezvoltării și integrării zonelor urbane la nivelul întregii Uniuni și le sprijină în mod activ.