Kryzys związany z COVID-19 pokazał znaczenie solidarności między państwami członkowskimi UE, instytucjami i obywatelami. W świetle tych doświadczeń rozmawiamy o tym, czemu niedawno rozpoczęta Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest nowym i ważnym krokiem w zbiorowych rozważaniach o naszej wspólnej europejskiej przyszłości.

Kryzys związany z COVID-19 pokazał znaczenie solidarności między państwami członkowskimi UE, instytucjami i obywatelami. W świetle tych doświadczeń rozmawiamy o tym, czemu niedawno rozpoczęta Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest nowym i ważnym krokiem w zbiorowych rozważaniach o naszej wsp&oa...Przeczytaj więcej

Kryzys związany z COVID-19 pokazał znaczenie solidarności między państwami członkowskimi UE, instytucjami i obywatelami. W świetle tych doświadczeń rozmawiamy o tym, czemu niedawno rozpoczęta Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest nowym i ważnym krokiem w zbiorowych rozważaniach o naszej wspólnej europejskiej przyszłości.

Przewodnicząca EKES-u Christa Schweng przedstawia nową narrację dla Europy, za którą EKES będzie orędował jako obserwator w radzie wykonawczej konferencji, i zobowiązuje się do zmobilizowania szerokiej sieci zorganizowanego społeczeństw obywatelskie, jaką dysponuje EKES, aby zapewnić najszersze możliwe uczestnictwo w konferencji.

Guy Verhofstadt, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek rady wykonawczej konferencji i były premier Belgii, który w 2001 zaproponował deklarację z Laeken przewidującą zwołanie Konwentu Europejskiego, podkreślił , że Europa jest na rozstaju dróg i że nadszedł czas, by wytyczyła ona swoją przyszłą ścieżkę wspólnie z obywatelami.

Lorenzo Consoli, korespondent ds. UE i wybitny ekspert w dziedzinie spraw europejskich, twierdzi, że w ciągu swojego 30-letniego pobytu w Brukseli nigdy nie widział jeszcze, by UE zaangażowała się w tak ambitne, paneuropejskie i demokratyczne przedsięwzięcie. (dm)

Przeczytaj mniej