Podcast – „Perspektywa oddolna” - S2, E3: Nowa narracja dla Europy

Kryzys związany z COVID-19 pokazał znaczenie solidarności między państwami członkowskimi UE, instytucjami i obywatelami. W świetle tych doświadczeń rozmawiamy o tym, czemu niedawno rozpoczęta Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest nowym i ważnym krokiem w zbiorowych rozważaniach o naszej wspólnej europejskiej przyszłości.

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Trochę optymizmu na lato!

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

To lato rozpoczyna się o wiele większą liczbą dobrych wiadomości niż w zeszłym roku. Do końca lipca prawie 70% dorosłych w UE powinno otrzymać co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Podróżowanie staje się możliwe, choć jest wciąż skomplikowane, a uruchomienie funduszu NextGenerationEU nabiera tempa.

Do odnotowania

13 lipca, Bruksela

Okrągły stół z udziałem młodzieży na temat klimatu i zrównoważonego rozwoju

22–23 września 2021 r., Bruksela

Sesja plenarna EKES-u

„Jedno pytanie do...”

„Jedno pytanie do…”

W naszej rubryce „Jedno pytanie do...” zadajemy członkiniom i członkom EKES-u pytanie dotyczące aktualnego i szczególnie istotnego tematu.
Przygotowując wydanie lipcowe, poprosiliśmy Cristiana Pîrvulescu, przewodniczącego grupy ad hoc ds. praw podstawowych i praworządności, aby podzielił się z swoimi przemyśleniami na temat wolności wypowiedzi.

 

Wolność słowa to prawo, które musimy cenić i chronić

Przemoc jawi się w coraz większym stopniu jako główne paliwo sieci społecznościowych. Może to prowadzić do przemocy słownej lub fizycznej wobec wszelkiej władzy i autorytetu o charakterze politycznym, policyjnym, instytucjonalnym czy prywatnym. Wydaje się, że w mediach społecznościowych można wszystko powiedzieć i wszystkiego bronić, zarówno prawdy, jak i nieprawdy. Ktoś we Francji może na przykład mieć poczucie, że jego osobiste niezadowolenie jest uzasadnione i posunąć się do spoliczkowania głowy państwa.

W tym kontekście, gdzie zdaniem Pana, jako przewodniczącego grupy ad hoc ds. praw podstawowych i praworządności, znajduje się nieprzekraczalna granica z punktu widzenia praw podstawowych i swobód indywidualnych, zwłaszcza wolności słowa?

Pielęgnowanie wspólnej kultury praw podstawowych w Europie

Cristian Pîrvulescu, członek EKES-u

Czasy, kiedy prawa podstawowe, państwo prawne i demokrację można było na naszym kontynencie uważać za coś oczywistego, definitywnie się zakończyły. Coraz jaśniej widać, że wartości tych trzeba czynnie bronić przed populizmem, mową nienawiści, atakami wymierzonymi w mniejszości bądź ograniczaniem przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego, a także przed dążeniem niektórych rządów do koncentracji władzy. Grupa ad hoc EKES-u ds. praw podstawowych i praworządności skupia się na promowaniu kultury praw podstawowych w Europie.

Zgadnij, kogo zaprosiliśmy.

Nasz niespodziewany gość

Co miesiąc prezentujemy niespodziewanego gościa, którego praca i zaangażowanie są inspiracją dla innych.

Dla lipcowej edycji EKES info zaprosiliśmy dr. Hansa Henriego Kluge, dyrektora regionalnego WHO na Europę, oraz Johana Strida, dyrektora The Ocean Race Summits.

„Możliwych jest wiele scenariuszy, a przebieg pandemii COVID-19 jest w naszych rękach”

Wywiad z dr. Hansem Henrim Kluge, regionalnym dyrektorem ds. Europy Światowej Organizacji Zdrowia.

Jak wygląda kampania szczepień w Europie?

Od 4 lutego 2021 r. na całym świecie więcej ludzi zaszczepiło się przeciwko COVID-19 niż mamy potwierdzonych przypadków zakażeń od samego początku pandemii. Dotychczas w regionie europejskim podano ponad 477 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19 (stan z 17 czerwca).

„Wszyscy musimy zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, aby poprawić stan naszej planety”

Johan Strid, dyrektor szczytu Ocean Race

„Dlaczego zawody żeglarskie Ocean Race chcą pomóc w realizacji nowych i ulepszonych strategii, aby rozwiązać niektóre z najpilniejszych kwestii dotyczących naszej niebieskiej planety?” Często słyszę to pytanie i odpowiadam, że musimy wszyscy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by poprawić stan naszej planety i zwłaszcza – w naszym konkretnym przypadku – oceanu, który jest naszym polem działania. 

Wiadomości EKES-u

Słoweńska prezydencja UE przypada na krytyczny okres dla Europy

W dniu 1 lipca 2021 r. Słowenia objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w czasie, gdy Europa dąży do tego, by się podźwignąć, lepiej odbudować i wyjść z pandemii COVID-19 silniejszą niż przedtem.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Konsultacje EKES-u dotrą do każdego zakątka Europy

Przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Christa Schweng, sesją pytań i odpowiedzi rozpoczęła oficjalną działalność Komitetu związaną z Konferencją w sprawie przyszłości Europy (CoFoE). #CoFoE - Przywrócenie obywatelom projektu europejskiego zbiera poglądy i oczekiwania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w stosunku do Konferencji. Podkreśla również, jak ważne jest nawiązanie kontaktu z osobami spoza brukselskiej bańki i organizuje burzę mózgów w ramach przygotowań do zbliżających się konsultacji z obywatelami.

„Europejski Zielony Ład będzie sprawiedliwy albo go nie będzie”

Na czerwcowej sesji plenarnej EKES-u Frans Timmermans zapowiedział środki mające na celu ochronę osób najbardziej narażonych przed ewentualnym rozszerzeniem systemu opłat za emisję dwutlenku węgla na paliwa grzewcze i transportowe oraz wysłuchał propozycji EKES-u dotyczących usprawnienia procesu podejmowania przez przedsiębiorstwa decyzji w sprawie zielonej transformacji poprzez dialog społeczny.

Ożywienie i odbudowa po pandemii to dla Europy priorytety na przyszłość

Najważniejsze priorytety UE na najbliższą przyszłość muszą obejmować przywrócenie europejskiej gospodarki na właściwą drogę w celu zapewnienia zrównoważonej transformacji i zapewnienia dobrobytu europejskim obywatelkom i obywatelom oraz przedsiębiorstwom. To główne przesłanie rezolucji w sprawie wkładu EKES-u w program prac Komisji Europejskiej na 2022 r., przyjętej na czerwcowej sesji plenarnej Komitetu.

Nowa strategia UE na rzecz walki z rakiem jest ogromną szansą na ochronę zdrowia Europejczyków

Ze względu na to, że rak ma stać się główną przyczyną zgonów w UE, europejski plan walki z rakiem to z pewnością kwestia bardzo aktualna. EKES z zadowoleniem przyjmuje plan, który jest kamieniem milowym w walce z tą chorobą. Nierozwiązane formy nierówności regionalnych i społecznych oznaczają jednak, że nadal istnieje pole do poprawy.

Społeczeństwo obywatelskie musi odgrywać aktywną rolę w obronie wartości UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zobowiązał się do dalszej współpracy z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE w zakresie utrzymania i realizowania podstawowych wartości UE, w szczególności praworządności, praw podstawowych i demokracji.

„Tylko zwiększenie oddziaływania EIO pozwoli odbudować więź UE z obywatelkami i obywatelami”

Dziesiąty w historii Dzień EIO, poświęcony europejskiej inicjatywie obywatelskiej, odbył się wyjątkowo w trybie zdalnym i trwał dwa dni. Przewodnicząca EKES-u Christa Schweng, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Pedro Silva Pereira ocenili wykorzystanie tego niepowtarzalnego instrumentu demokracji uczestniczącej.

Zamówienia publiczne wspomagające zamknięcie obiegu w gospodarce powinny być obowiązkowe dla rządów w państwach UE

Roczne wydatki rządów stanowią 2 bln EUR, czyli około 14% całkowitego PKB UE, co oznacza, że są one największymi konsumentami w Europie. Ich wydatki wynikają głównie z przetargów publicznych na zakup potrzebnych im robót budowlanych, usług i towarów od przedsiębiorstw.

Przejrzystość wynagrodzeń: wiążące środki są konieczne, ale niewystarczające do zmniejszenia luki płacowej między kobietami a mężczyznami

EKES z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą wiążącej przejrzystości wynagrodzeń, ale uważa, że proponowana dyrektywa powinna zostać wzmocniona w kilku obszarach i należy podjąć dalsze działania w celu wyeliminowania podstawowych przyczyn zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć.

Wzmocnienie międzynarodowej roli euro ma kluczowe znaczenie dla poprawy pozycji Europy na świecie

UE musi wyznaczyć ambitne cele gospodarcze, aby wzmocnić euro. Stało się to teraz jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek ze względu na tempo zmian w gospodarce światowej i obecną pozycję UE pod względem innowacji, konkurencyjności i wspierania otoczenia regulacyjnego sprzyjającego inwestycjom.

EKES wzywa do rzeczywistego włączenia zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do wdrażania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności

Na dorocznej konferencji grupy ds. europejskiego semestru, która odbyła się zdalnie 31 maja, EKES zwrócił uwagę, że w większości krajów UE zaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego jest dalekie od zadowalającego.

W kierunku bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych – transformacja musi być inkluzywna i sprawiedliwa – twierdzi EKES.

Sustainable food Systems

Aby wnieść wkład do szczytu ONZ w sprawie systemów żywnościowych w 2021 r, EKES zorganizował 28 maja wysłuchanie online, które miało na celu zbadanie słabości i nierówności europejskich systemów żywnościowych oraz określenie czynników umożliwiających osiągnięcie bardziej sprawiedliwych i uczciwych łańcuchów dostaw. Prelegenci wysokiego szczebla z ONZ, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego podzielili się poglądami na temat zmian niezbędnych do tego, by wzmocnić równość, sprawiedliwość i podejście oparte na prawach w procesie transformacji na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe.

Ekologizacja transportu musi dostarczać realnych alternatyw

Komitet wspiera ekologizację transportu, jednakże podkreśla, że transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa i zapewniać wykonalne i realistyczne rozwiązania alternatywne, uwzględniające szczególne uwarunkowania gospodarcze i społeczne oraz potrzeby wszystkich części Europy, w tym obszarów wiejskich.

EKES debatuje nad uaktualnioną europejską strategią przemysłową

W dniu 17 czerwca Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i jego Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) przeprowadziły ożywioną debatę na temat poglądów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego po opublikowaniu przez Komisję Europejską aktualizacji nowej strategii przemysłowej. Podczas dyskusji, która była pierwszą z serii wspólnych działań w tej kwestii organizowanych przez sekcje EKES-u, zastanawiano się, czy zaktualizowana strategia zawiera wystarczające elementy do zwiększenia odporności i strategicznej autonomii przemysłu UE. 

Partnerzy transatlantyccy zdecydowani przejść od słów do czynów

Komitet Monitorujący ds. Stosunków Transatlantyckich EKES-u zebrał się na kilka dni przed szczytem wysokiego szczebla UE-USA, aby omówić szeroki zakres zagadnień istotnych dla społeczeństwa obywatelskiego, związanych przede wszystkim z handlem i ze zmianą klimatu.

Nowa publikacja: Działalność EKES-u w okresie prezydencji słoweńskiej (lipiec–grudzień 2021 r.)

Od lipca 2021 r. Słowenia będzie po raz drugi sprawować prezydencję w Radzie UE. I po raz drugi następuje to w krytycznym dla Europy momencie.

Aktualności z Grup

Webinarium Grupy Pracodawców na temat cyfryzacji – wezwanie do przyjęcia aktu o usługach cyfrowych na obszarach wiejskich.

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Po niedawnym przyjęciu na czerwcowej sesji plenarnej opinii EKES-u w sprawie aktu o rynkach cyfrowych i aktu o usługach cyfrowych Grupa Pracodawców zorganizowała 14 czerwca webinarium „Wyzwania gospodarki cyfrowej i nowej gospodarki UE”.

Pomoc w likwidacji luki płacowej między kobietami a mężczyznami przed rokiem 2104

Grupa Pracowników w EKES-ie

Średnio, kobiety w Europie zarabiają o 14% mniej niż mężczyźni. W niektórych krajach sytuacja ta powoli poprawia się; w innych zaś pogarsza. Przewiduje się, że w średnim ujęciu luka ta zostanie wyeliminowana w Unii Europejskiej do dwudziestego drugiego wieku, jednak w krajach takich jak Francja prognozuje się, że zajmie to następne 1000 lat.

Wolności mediów nie można uznawać za pewnik, trzeba ją aktywnie chronić

Elena-Alexandra CALISTRU, członkini Grupy „Różnorodność Europy”

Niewiele jest na świecie miejsc, gdzie żywe są tradycyjne europejskie wartości wolnych, niezależnych środków przekazu. A pojawienie się platform cyfrowych, nieliberalne tendencje do zamykania dostępu do informacji, rosnące zagrożenie dla dziennikarzy śledczych i kryzys wywołany pandemią COVID-19 wywierają równocześnie naciski na ekosystem, który pozwala na istnienie tych wyjątkowych wolnych mediów i pełnienie przez nie demokratycznej roli.

Wydarzenia kulturalne

Muzeum i miejsce pamięci ESMA w Argentynie: Symbol praw człowieka

Grupa Pracowników przedstawiła kampanię na temat kandydatury Muzeum i miejsca pamięci ESMA w Argentynie na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Dziesięć lat zmiany klimatu w zdjęciach Cirila Jazbeca

Z okazji rozpoczęcia słoweńskiej prezydencji w Radzie UE EKES prezentuje wystawę online stworzoną przez nagrodzonego słoweńskiego fotografa Cirila Jazbeca, laureata nagrody Leica Oskar Barnack i nagrody World Press Photo za rok 2021.