Grupa Pracodawców w EKES-ie

Przed majowym Szczytem Społecznym w Porto członkowie Grupy Pracodawców spotkali się z komisarzem do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolasem Schmitem. Podczas szczerej i otwartej debaty przewodniczący Grupy Pracodawców Stefano Mallia podkreślił potrzebę szybkiej odbudowy gospodarczej, która jest możliwa tylko wtedy, gdy zapewnimy przedsiębiorstwom odpowiednie otoczenie biznesowe umożliwiające konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy i tym samym zapewnienie dobrobytu naszym społeczeństwom.

Wobec najgłębszej recesji gospodarczej od czasów II wojny światowej solidna odbudowa gospodarcza jest warunkiem wstępnym i jednocześnie sposobem na ułatwienie postępu społecznego.

Oznacza to, że wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych i Szczyt Społeczny w Porto powinny dotyczyć nie tylko polityki społecznej, ale także odbudowy gospodarczej i konkurencyjności.

W związku z tym tworzenie miejsc pracy i udział w rynku pracy nie mogą wiązać się z nowymi przepisami lub innymi wymogami zwiększającymi obciążenia dla przedsiębiorstw. Takie podejście nie sprawdziło się w przeszłości i z pewnością nie poskutkuje w obliczu obecnego dramatycznego kryzysu gospodarczego.

Musimy skupić się raczej na tworzeniu takich rynków pracy, gdzie elastyczności i umiejętnościom dostosowawczym firm towarzyszą odpowiednie zabezpieczenia dla pracowników.

Dynamiczny sektor przemysłu i usług oraz przedsiębiorczość nadal mają podstawowe znaczenie dla przyszłego dobrobytu i dobrostanu w Europie. Potrzebujemy wykwalifikowanej i innowacyjnej siły roboczej, aby rozpocząć transformację cyfrową i ekologiczną. Zapewnienie konkurencyjnych podstaw dla inwestycji ma kapitalne znaczenie dla utrzymania naszego modelu społecznego.

Prawodawstwo unijne powinno się ograniczać wyłącznie do kwestii faktycznie transgranicznych. Gdy UE stanowi prawo, wszystkie nowe inicjatywy na poziomie unijnym powinny być lepiej oparte na faktach i oceniane w świetle tego, jak przyczyniają się do konkurencyjności. Nowe kontrole wszelkich inicjatyw pod kątem konkurencyjności pomogłyby osiągnąć ten cel.

Grupa Pracodawców spotkała się 15 kwietnia z komisarzem Nicolasem Schmitem. Dyskusja dotyczyła wielu kwestii społecznych, takich jak plan działania w sprawie Europejskiego filaru praw socjalnych, szczyt w Porto, wniosek Komisji dotyczący adekwatnych wynagrodzeń minimalnych, dialog społeczny i negocjacje zbiorowe.

Pełne wystąpienie przewodniczącego Grupy Pracodawców Stefana Mallii skierowane do komisarza Nicolasa Schmita: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/speech-president-mallia-eesc-employers-group-meeting-commissioner-schmit (dv/kr)