Az EGSZB Munkaadók csoportjának cikke

A jövő hónapban tartandó portói szociális csúcstalálkozóra készülve a Munkaadók csoportjának tagjai találkoztak Nicolas Schmit foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős biztossal. Őszinte hangvételű és nyílt vitára került sor, melynek során Stefano Mallia, a Munkaadók csoportjának elnöke hangsúlyozta, hogy a gazdaság gyors helyreállítására van szükség, ami csak akkor lehetséges, ha biztosítjuk, hogy vállalataink megfelelő üzleti környezettel rendelkezzenek ahhoz, hogy versenyképesek legyenek, munkahelyeket teremtsenek, és ezáltal jólétet biztosítsanak társadalmaink számára.

A 2. világháború óta nem volt ilyen súlyos gazdasági válság, a határozott gazdasági helyreállítás tehát nemcsak feltétele, hanem egyben eszköze is a szociális fejlődés előmozdításának.

Mindez azt jelenti, hogy a szociális jogok európai pillérének megvalósítása, illetve a portói szociális csúcstalálkozó során nemcsak a szociálpolitikáról, hanem a gazdaság helyreállításáról és a versenyképességről is beszélni kell.

Fontos tehát, hogy a munkahelyteremtés és a munkaerőpiaci részvétel elősegítése ne olyan új jogszabályok kidolgozása vagy egyéb kötelezettségek bevezetése révén történjen, amelyek tovább növelik a vállalatok terheit. Ez a módszer már a múltban sem vezetett eredményre, és nyilván a mostani drámai gazdasági helyzetben sem lesz működőképes.

Sokkal inkább olyan rugalmas munkaerőpiacok megteremtésére van szükség, ahol a vállalkozások alkalmazkodni tudnak a változáshoz, a munkavállalók pedig megfelelő védelemben részesülnek.

Ahhoz, hogy Európa a jövőben is prosperálni tudjon és jólétet tudjon biztosítani, dinamikus iparra, szolgáltatási ágazatra és vállalkozói környezetre van szükség. A digitális és zöld átálláshoz képzett és innovatív munkaerő kell. Az európai szociális modell fenntartásához elengedhetetlen, hogy a beruházásokra a versenyképesség jegyében kerüljön sor.

Uniós jogszabályokra inkább csak a valóban határokon átnyúló kérdések terén van szükség. Az uniós jogalkotás során minden új uniós szintű kezdeményezés esetében alaposabb adatelemzésre van szükség, és jobban ki kell értékelni, hogy az egyes jogszabályok hogyan járulnak hozzá a versenyképesség fokozásához. Ehhez pedig egy új fajta és célzott versenyképességi vizsgálatot kell lefolytatni minden új kezdeményezés kapcsán.

A Munkaadók csoportja április 15-én találkozott Nicolas Schmit biztossal. A megbeszélésen számos szociális kérdést érintettek: szó volt a szociális jogok európai pilléréről, a portói csúcstalálkozóról, a megfelelő minimálbérekre vonatkozó európai bizottsági javaslatról, valamint a szociális párbeszédről és a kollektív tárgyalásokról.

A teljes beszéd, amelyet a Munkaadók csoportjának előke, Stefano Mallia mondott el Nicolas Schmit biztosnak, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.eesc.europa.eu/hu/news-media/news/speech-president-mallia-eesc-employers-group-meeting-commissioner-schmit. (dv/kr)