skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Před sociálním summitem v Portu, který se bude konat příští měsíc, se členové skupiny Zaměstnavatelé setkali s komisařem pro pracovní místa a sociální práva Nicolasem Schmitem. Předseda skupiny Zaměstnavatelé Stefano Mallia během upřímné a otevřené diskuse zdůraznil, že je nutné urychleně oživit hospodářství. K tomu dojde pouze tehdy, pokud zajistíme vhodné podnikatelské prostředí pro podniky, aby mohly být konkurenceschopné, vytvářet pracovní místa, a zaručit tak dobré životní podmínky ve společnosti.

Uprostřed nejhlubší hospodářské recese, jakou svět po druhé světové válce zažil, představuje důkladné hospodářské oživení nezbytný předpoklad společenského pokroku a zároveň způsob, jak ho dosáhnout.

To znamená, že by se provádění evropského pilíře sociálních práv a sociální summit v Portu neměly zaměřovat pouze na sociální politiku, ale i na hospodářské oživení a konkurenceschopnost.

Podpora vytváření pracovních příležitostí a účasti na trhu práce nesmí přinést nové právní předpisy ani další povinnosti, které by zvýšily zátěž na podniky. Tento přístup v minulosti nepřinesl výsledky a jistě nebude v této těžké hospodářské krizi přínosný.

Místo toho se musíme soustředit na vytváření pracovních trhů, jež se budou vyznačovat jak flexibilitou a schopností podniků přizpůsobit se změnám, tak odpovídajícím zabezpečením pro pracovníky.

Pro budoucí prosperitu a blahobyt v Evropě má nadále zásadní význam dynamický průmysl, odvětví služeb a podnikání. K zahájení digitální a ekologické transformace potřebujeme kvalifikovanou a inovativní pracovní sílu. Za účelem zachování našeho sociálního modelu je naprosto nezbytné zajistit konkurenceschopnou základnu pro investice.

Právní předpisy EU by se měly omezovat pouze na skutečné přeshraniční otázky. Při jejich vytváření by měly být všechny nové iniciativy na úrovni Unie lépe fakticky podloženy a měly by se posuzovat podle toho, jak přispívají ke konkurenceschopnosti. Ke splnění toho cíle by přispěla nová a cílená kontrola konkurenceschopnosti u všech nových iniciativ.

Skupina Zaměstnavatelé se s komisařem Schmitem setkala dne 15. dubna. Diskuse se týkala řady sociálních otázek, jako je akční plán pro evropský pilíř sociálních práv, summit v Portu, návrh Komise týkající se přiměřených minimálních mezd, sociální dialog a kolektivní vyjednávání.

Celý projev předsedy skupiny Zaměstnavatelé Stefana Mallii určený komisaři Schmitovi naleznete na tomto odkazu: https://www.eesc.europa.eu/cs/news-media/news/speech-president-mallia-eesc-employers-group-meeting-commissioner-schmit (dv/kr)