От група „Работодатели“ на ЕИСК

С оглед на социалната среща на върха в Порто, която ще се проведе през следващия месец, членовете на група „Работодатели“ се срещнаха с Никола Шмит, европейския комисар, отговарящ за работните места и социалните права. По време на откровен и открит дебат председателят на група „Работодатели“ г-н Малия подчерта необходимостта от бързо икономическо възстановяване, което е възможно само ако осигурим подходяща бизнес среда за нашите предприятия, за да бъдат конкурентоспособни и да създават работни места, което ще гарантира благосъстоянието на нашите общества.

В разгара на най-тежката икономическа рецесия след Втората световна война стабилното икономическо възстановяване е едновременно предпоставка и начин за улесняване на социалния прогрес.

Това означава, че прилагането на Европейския стълб на социалните права и Социалната среща на върха в Порто не трябва да са насочени само към социалната политика, но и към икономическото възстановяване и конкурентоспособността.

Ето защо насърчаването на създаването на работни места и участието на пазара на труда не може да минава през ново законодателство или други задължения, които биха увеличили тежестта върху предприятията. Този подход не се оказа успешен в миналото и със сигурност няма да работи в контекста на настоящата ужасна икономическа криза.

Вместо това трябва да се съсредоточим върху създаването на пазари на труда, където гъвкавостта и способността на бизнеса да се адаптира към промяната вървят ръка за ръка с достатъчна сигурност за работниците.

Динамиката на промишлеността и сектора на услугите и предприемачеството остават в центъра на бъдещия просперитет и благосъстояние на Европа. Нуждаем се от квалифицирана и иновативна работна сила, за да осъществим цифровия и екологичния преход. Осигуряването на конкурентна база за инвестиции е от основно значение за поддържането на нашия социален модел.

Законодателството на ЕС трябва да бъде запазено за теми, които действително имат трансграничен характер. Когато ЕС приема законодателни актове, всички нови инициативи на равнището на ЕС следва да се основават в по-голяма степен на факти и да се оценяват по приноса им за конкурентоспособността. Нова, целенасочена проверка на конкурентоспособността за всички нови инициативи би спомогнала за постигането на тази цел

Група „Работодатели“ се срещна с комисар Шмит на 15 април. Дискусията засегна редица социални въпроси, като плана за действие за Европейския стълб на социалните права, срещата на върха в Порто, предложението на Комисията за адекватни минимални работни заплати и социалния диалог и колективното договаряне.

Пълният текст на изказването на председателя на група „Работодатели“ г-н Малия по случай срещата с комисар Шмит може да бъде намерен на този линк: https://www.eesc.europa.eu/bg/news-media/news/speech-president-mallia-eesc-employers-group-meeting-commissioner-schmit (dv/kr)