Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Člani skupine delodajalcev so se pred socialnim vrhom v Portu, ki bo naslednji mesec, sešli s komisarjem za delovna mesta in socialne pravice Nicolasom Schmitom. Med odkrito in odprto razpravo je predsednik skupine delodajalcev Stefano Mallia poudaril, da mora gospodarstvo hitro okrevati, vendar bo to mogoče le, če bodo podjetja imela pravo poslovno okolje, da bodo lahko konkurenčna, ustvarjala delovna mesta in s tem zagotavljala blaginjo našim družbam.

Sredi najhujše recesije po 2. svetovni vojni je trdno okrevanje gospodarstva hkrati nuja in način za lažji napredek na socialnem področju.

To pomeni, da pri izvajanju evropskega stebra socialnih pravic in socialnem vrhu v Portu ne bi smelo iti le za socialno politiko, temveč tudi za gospodarsko okrevanje in konkurenčnost.

Zato spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in udeležbe na trgu dela ne sme dodatno obremeniti podjetij z novo zakonodajo ali drugimi obveznostmi. Ta pristop se v preteklosti ni obnesel, zato zagotovo ne bo deloval niti v tej burni gospodarski krizi.

Namesto tega se moramo osredotočiti na trge dela, ki bodo združevali tako prožnost in zmožnost podjetij, da se prilagodijo spremembam, kot tudi zadostno varnost za delavce.

Živahen industrijski in storitveni sektor ter podjetništvo so še vedno osrednji nosilci prihodnjega razcveta in blaginje Evrope. Za začetek digitalnega in zelenega prehoda potrebujemo usposobljeno in inovativno delovno silo, hkrati pa je za ohranitev našega socialnega modela bistveno zagotoviti konkurenčno podlago za naložbe.

Urejanje z zakonodajo EU bi bilo treba prihraniti za resnično čezmejna vprašanja, vse nove zakonodajne pobude na ravni EU pa bi morale biti bolje utemeljene z dokazi in ocenjene z vidika njihovega prispevka h konkurenčnosti. Z novim, ciljnim preverjanjem vseh novih pobud z vidika konkurenčnosti bi laže dosegli ta cilj.

Skupina delodajalcev se je s komisarjem Schmitom sestala 15. aprila. V razpravi so se dotaknili številnih socialnih vprašanj, kot je akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic, vrh v Portu, predlog Komisije o ustreznih minimalnih plačah ter socialni dialog in kolektivna pogajanja.

Celoten govor predsednika skupine delodajalcev Stefana Mallie na srečanju s komisarjem Schmitom je na voljo na: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/speech-president-mallia-eesc-employers-group-meeting-commissioner-schmit (dv/kr)