En bæredygtig økonomisk genopretning er den eneste måde, hvorpå vi kan styrke vores sociale Europa

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Forud for det sociale topmøde i Porto i næste måned mødtes medlemmer af Arbejdsgivergruppen med Nicolas Schmit, EU's kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder. Under en ærlig og åben debat understregede Arbejdsgivergruppens formand Stefano Mallia behovet for en hurtig økonomisk genopretning, hvilket kun er muligt, hvis vi sikrer, at vores virksomheder har det rette erhvervsklima, hvor de kan være konkurrencedygtige, skabe arbejdspladser og dermed sikre velfærden for vores samfund.

Her midt under den værste økonomiske afmatning siden 2. verdenskrig er en sund økonomisk genopretning både en forudsætning for og en metode til at fremme social fremgang.

Det betyder, at gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder og det sociale topmøde i Porto ikke kun skal handle om socialpolitik, men også om økonomisk genopretning og konkurrenceevne.

Fremme af jobskabelse og deltagelse på arbejdsmarkedet må ikke handle om ny lovgivning eller andre krav, som øger byrden på virksomhederne. Denne tilgang har ikke virket tidligere og vil helt sikkert heller ikke virke under denne dramatiske økonomiske krise.

I stedet er vi nødt til at fokusere på at skabe arbejdsmarkeder, hvor fleksibilitet og virksomhedernes evne til at tilpasse sig forandringer går hånd i hånd med passende tryghed for arbejdstagerne.

En blomstrende industri og servicesektor er sammen med entreprenørskab fortsat afgørende for Europas fremtidige velstand og trivsel. Vi har brug for en veluddannet og innovativ arbejdsstyrke, der kan give sig i kast med den digitale og den grønne omstilling. Det er afgørende, at der er et konkurrencegrundlag for investeringer, hvis vi skal holde fast i vores sociale model.

EU's lovgivning bør være forbeholdt anliggender, der reelt er grænseoverskridende. Når EU lovgiver, bør alle nye initiativer på EU-plan i højere grad tage udgangspunkt i fakta og vurderes på, hvordan de bidrager til konkurrenceevnen. En ny, målrettet kontrol af alle nye initiativer med hensyn til, om de bidrager til konkurrenceevnen, vil hjælpe til at nå dette mål.

Arbejdsgivergruppen mødtes med EU-kommissær Nicolas Schmit den 15. april. Drøftelserne handlede om en række sociale spørgsmål som f.eks. handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder, topmødet i Porto, Kommissionens forslag om passende mindstelønninger, social dialog og kollektive overenskomstforhandlinger.

Hele talen (på engelsk) fra Arbejdsgivergruppens formand Stefano Mallia til EU-kommissær Nicolas Schmit kan findes via dette link: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/speech-president-mallia-eesc-employers-group-meeting-commissioner-schmit (dv/kr)