De ad-hocgroep Europees Burgerinitiatief

This page is also available in

De ad-hocgroep EBI is bij besluit van het bureau van 17 september 2013 opgericht.

Haar taak bestaat erin het EESC-beleid m.b.t. het EBI uit te stippelen, ervoor te zorgen dat het EESC op transparante en doeltreffende wijze deelneemt aan dit interinstitutioneel proces, en aanbevelingen te doen voor maatregelen van de instellingen om dit nieuwe hulpmiddel voor de participatieve democratie verder uit te bouwen.

Het EESC speelt in dit verband een zeer gewaardeerde rol:

  • als facilitator voor komende initiatieven, als platform voor dialoog en informatie dat geïnteresseerde organisatoren bijeenbrengt of bijeenkomsten organiseert, in zijn hoedanigheid van thuis van het maatschappelijk middenveld;
  • als institutioneel mentor die de Commissie wil bijstaan bij de evaluatie van een EBI, door het mede organiseren van openbare hoorzittingen, en/of het formuleren van adviezen over geslaagde EBI’s, vóór de evaluatie door de Commissie, als onderdeel van de gangbare adviestaak.