De ad-hocgroep Europees Burgerinitiatief

De ad-hocgroep EBI is bij besluit van het bureau van 17 september 2013 opgericht.

Haar taak bestaat erin het EESC-beleid m.b.t. het EBI uit te stippelen, ervoor te zorgen dat het EESC op transparante en doeltreffende wijze deelneemt aan dit interinstitutioneel proces, en aanbevelingen te doen voor maatregelen van de instellingen om dit nieuwe hulpmiddel voor de participatieve democratie verder uit te bouwen.

De ad-hocgroep EBI heeft essentiële aanbevelingen gedaan, bijvoorbeeld om EBI-beschrijvingen in alle talen te vertalen en om EBI-organisatoren uit te nodigen voor vergaderingen en zittingen van het EESC. Ook onderhoudt zij regelmatige contacten met maatschappelijke organisaties die actief steun verlenen aan het EBI en een actief burgerschap.

De ad-hocgroep EBI houdt ongeveer vier vergaderingen per jaar en ontvangt tijdens bijna elke vergadering een vertegenwoordiger van een lopende EBI-campagne. Zo blijft zij in contact met de organisatoren en krijgt zij actuele informatie over de ervaringen met het EBI.

Downloads

AHG ECI recommendation on ECI