Grupul ad-hoc „Inițiativa cetățenească europeană”

This page is also available in

Grupul ad-hoc ICE a fost creat printr-o decizie a Biroului, la 17 septembrie 2013.

Sarcina sa este de a coordona politica CESE privind ICE, asigurând că CESE are un rol transparent și efectiv în acest proces interinstituțional, și de a formula recomandări de acțiuni instituționale menite să dezvolte în continuare acest nou instrument al democrației participative.

Grupul a determinat CESE să își asume un rol foarte apreciat:

  • ca facilitator al inițiativelor emergente, fiind o platformă de dialog și informare, care aduce laolaltă organizatori interesați sau găzduiește reuniuni, din poziția sa de for al societății civile;
  • ca mentor instituțional, oferind Comisiei sprijinul său în etapa de evaluare a unei ICE, prin colaborarea la organizarea de audieri publice și/sau elaborarea unui aviz privind o ICE deja depusă, în timp util pentru a contribui la evaluarea Comisiei, ca parte a funcției sale consultative obișnuite.