Ad hoc skupina za evropsko državljansko pobudo

This page is also available in

Ad hoc skupina za evropsko državljansko pobudo je bila ustanovljena s sklepom predsedstva 17. septembra 2013.

Zadolžena je za usmerjanje politike EESO v zvezi z evropsko državljansko pobudo ter zagotavljanje pregledne in učinkovite vloge EESO v tem medinstitucionalnem procesu. Njena naloga je prav tako oblikovanje priporočil za institucionalno ukrepanje pri nadaljnjem razvoju tega instrumenta participativne demokracije.

Ad hoc skupina za evropsko državljansko pobudo je odločilna pri sprejemanju bistvenih priporočil, kot so zagotavljanje prevoda opisov evropskih državljanskih pobud ter vabila njihovim organizatorjem na seje strokovnih skupin in plenarna zasedanja EESO. Skrbi tudi za redne stike z organizacijami civilne družbe, ki dejavno podpirajo evropske državljanske pobude in aktivno državljanstvo.

Skupina ima približno štiri seje letno in na skoraj vsaki seji gosti predstavnika potekajoče kampanje evropske državljanske pobude, da bi ohranila redne stike z organizatorji in bila na tekočem z izkušnjami glede evropskih državljanskih pobud.

Downloads

AHG ECI recommendation on ECI functionning 2020-2022