Ad hoc skupina za evropsko državljansko pobudo

This page is also available in

Ad hoc skupina za evropsko državljansko pobudo je bila ustanovljena s sklepom predsedstva 17. septembra 2013.

Zadolžena je za usmerjanje politike EESO v zvezi z evropsko državljansko pobudo ter zagotavljanje pregledne in učinkovite vloge EESO v tem medinstitucionalnem procesu. Njena naloga je prav tako oblikovanje priporočil za institucionalno ukrepanje pri nadaljnjem razvoju tega novega orodja participativne demokracije.

EESO je s tem prevzel izjemno cenjeno vlogo:

  • kot spodbujevalec porajajočih se pobud, ki nudi platformo za dialog in obveščanje, povezuje zainteresirane organizatorje in gosti srečanja, saj je njegova vloga biti dom civilne družbe;
  • kot institucionalni mentor, ki Komisiji v fazi ocenjevanja evropskih državljanskih pobud pomaga, tako da soorganizira javna posvetovanja in/ali v okviru svoje običajne posvetovalne vloge pripravlja mnenja o uspešnih evropskih državljanskih pobudah, preden jih Komisija oceni.