Euroopa kodanikualgatuse ajutine töörühm

This page is also available in

Euroopa kodanikualgatuse ajutine töörühm moodustati juhatuse otsusega 17. septembril 2013.

Töörühma ülesanne on juhtida komitee poliitikat Euroopa kodanikualgatuse küsimuses, tagades komiteele läbipaistva ja tõhusa rolli kõnealuses institutsioonidevahelises protsessis, ning anda soovitusi institutsiooniliste meetmete jaoks, et seda osalusdemokraatia uut vahendit edasi arendada.

Seeläbi asus komitee väga tunnustatud kohale:

  • uute algatuste hõlbustajana, olles dialoogi- ja teabeplatvormiks, mis toob kokku huvitatud korraldajad või võõrustab kodanikuühiskonna kodukomiteena koosolekuid;
  • institutsioonilise toetajana, pakkudes komisjonile kodanikualgatuse hindamise etapis tuge, aidates korraldada avalikku arutelu ja/või koostades enne komisjoni hinnangu esitamist oma tavapärast nõustamisfunktsiooni täites arvamuse eduka kodanikualgatuse kohta.