Grupa ad hoc ds. europejskiej inicjatywy obywatelskiej

This page is also available in

Grupa ad hoc ds. europejskiej inicjatywy obywatelskiej powstała na mocy decyzji Prezydium z dnia 17 września 2013 r.

Jego zadaniem jest kierować polityką EKES-u w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, gwarantując, że EKES odgrywa przejrzystą i skuteczną rolę w tym procesie międzyinstytucjonalnym, oraz wydawać zalecenia w sprawie działań instytucjonalnych w celu dalszego rozwinięcia tego nowego narzędzia demokracji uczestniczącej.

Dzięki grupie EKES pełni bardzo docenianą funkcję:

  • w ramach odgrywania swojej roli jako siedziby społeczeństwa obywatelskiego – jako strona wspomagająca pojawiające się inicjatywy, platforma dialogu i wymiany informacji, łącząca zainteresowanych organizatorów, czy też gospodarz posiedzeń;
  • w ramach swoich zwykłych działań konsultacyjnych – jako instytucjonalny mentor oferujący Komisji wsparcie na etapie oceny inicjatyw obywatelskich, poprzez współorganizację wysłuchań publicznych czy też sporządzanie opinii w sprawie udanych inicjatyw z odpowiednim wyprzedzeniem, aby Komisja mogła dokonać oceny.

PL